For AAU ansatte


Med samarbejde kommer vi længst

Vi vil hellere end gerne samarbejde med Aalborg Universitets mange studier om at gøre karrieretankegangen og det at orientere sig imod jobmarkedet til en naturlig del af studiet for netop jeres studerende.

Som studiesekretær, studieleder, underviser, decentral studievejleder eller andet kan du trække på AAU Karriere i mange forskellige sammenhænge. Det kunne fx være i forbindelse med:

  • karrieredage
  • praktikinformationsmøder
  • kandidatvalg
  • karriereforberedende kurser og workshops, fx om ansøgning og CV (kan være ECTS-givende)
  • dimittendundersøgelser
  • surveys i forbindelse med selvevaluering og akkreditering
  • og meget mere

Se AAU Karrieres informationsmaterialer her
 

Kontakt os og hør mere om mulighederne

Dette er et bud på nogle af de områder, som vi finder oplagte at samarbejde om.

Vi er naturligvis åbne overfor de idéer og tanker, I arbejder med på det enkelte studie, så del dem med os, og lad os i fællesskab se på, hvordan vi kan samarbejde fremadrettet.

AAU Karriere i Aalborg

Vil du høre mere om samarbejdsmuligheder med AAU Karriere, så kontakt karrierekonsulent Annika Holm Jørgensen på tlf. 9940 7445 eller acj@adm.aau.dk.

AAU Karriere i København

Er du på AAU i København og interesseret i samarbejde, kan du kontakte karrierekonsulent Mikkel Dahlbæk Sigurdsson på tlf. 9940 3751 eller mds@adm.aau.dk.