MIT FØRSTE JOB: LIVET SOM GYMNASIELÆRER

MIT FØRSTE JOB: LIVET SOM GYMNASIELÆRER

Mads Wilki Møldrup påbegyndte sin jobsøgning, allerede mens han skrev speciale. Det gav pote, og i dag er han ansat som adjunkt på Herningsholm Erhvervsgymnasium. Mads fortæller her om sin vej til jobbet og om, hvordan struktur og tilrettelæggelse må prioriteres højt i jobbet som gymnasielærer.

KOMPETENCEAFKLARING BLEV STARTSKUDDET

Mads indledte jobsøgningen med et kompetenceafklaringsforløb hos AAU Karriere. Han fik styr på både sine faglige og personlige kompetencer, og han blev for alvor klar til at kaste sig ud i jobsøgningens til tider svære kunst: ”Jeg blev skarp på, hvad jeg helt konkret kunne tilbyde en arbejdsgiver. Det gav mig en del selvindsigt, og det kan helt klart anbefales som startskud til jobsøgningsprocessen,” fortæller Mads.

Herningsholm Erhvervsgymnasium havde et stillingsopslag, som Mads søgte. I sin ansøgning var han meget opmærksom på gymnasiets behov:

”Jeg prøvede i min ansøgning at tydeliggøre, hvordan min faglige profil ville løse det behov, de stod med på Herningsholm Erhvervsgymnasium.”

Ansøgningen faldt i god jord, og Mads blev inviteret til samtale med to uddannelseschefer. Om samtalen fortæller Mads: ”Det var en rigtig behagelig oplevelse, og der var god kemi fra starten. Vi talte om mine forventninger til livet som underviser og hvilke udfordringer, jobbet indebærer.” Inden Mads landede jobbet, blev han inviteret til anden samtalerunde, hvor også rektor var til stede.

 

AALBORGMODELLEN, PLANLÆGNING OG OMSTILLINGSPARATHED

Syv forskellige hold skulle Mads undervise. Han forberedte sig derfor på, at struktur og planlægning måtte blive en fast del af arbejdsdagen.

Med syv hold har Mads mange bolde i luften. Det er derfor vigtigt, at han sikrer et godt overblik, og det skaber han i samspil med sine to mentorer. Han har prioriteret at konstruere forskellige undervisningsforløb, som han har forelagt mentorerne: ”Som ny lærer får du tilknyttet en mentor i hvert af dine fag. Det giver rigtig god mulighed for faglig sparring og til at drøfte tilrettelæggelsen af undervisningen, så der tages hensyn til fagligt niveau, progression osv.”

I den faglige sparring med mentorerne kommer gruppearbejdet fra Mads’ tid på AAU ham til gode. De mange semesterprojekter i grupper gør, at han ved, hvad det vil sige at være en god teamplayer.

Mads anvender også den grundlæggende AAU-tilgang i sin undervisning:

”Den problembaserede tilgang fra AAU har givet et rigtig godt indblik i gruppearbejdets mange muligheder som katalysator for læring og udvikling hos unge mennesker. Som dimittend fra AAU har jeg fået indblik i, at det er i det faglige samspil med andre, at læringen har sine bedste kår. Det prøver jeg at videregive til eleverne i den daglige undervisning.”

 

NÅR BÅDE DET AMERIKANSKE PRÆSIDENTVALG OG FOLKEDRAB ER EN DEL AF DAGENS PROGRAM

”Strukturering, planlægning og god forberedelse er alfa og omega,” siger Mads om sit nye job. Hans arbejdsdag er alsidig og består som regel af 4-6 lektioner, hvor han underviser i samfundsfag og samtidshistorie.

Mads oplever, at en af udfordringerne ved at starte i job er den omstillingsparathed, det kræver. Med syv forskellige undervisningshold kan han indlede dagen med at berette om overgangen fra enevælde til demokrati i 2.g og efterfølgende diskutere det amerikanske præsidentvalg med sit valghold i samfundsfag, inden dagens undervisning afsluttes i 1.g med fokus på folkedrab. Eftermiddagen er afsat til at rette opgaver samt til forberedelse af morgendagens lektioner og den overordnede strukturering af undervisningsåret, så eleverne opnår det nødvendige faglige udbytte af den samlede undervisning.

 

AT TILPASSE SIG ARBEJDSLIVET

Mads har hurtigt formået at omstille sig til arbejdslivet, men understreger, at overgangen til tider har været udfordrende. Han fremhæver: ”Det har været en omvæltning at gå fra den frihed, studielivet indebærer og til det mere fastlagte skema i gymnasielærerjobbet.”

Arbejdstiden har også været en af de store omvæltninger. Mads er ansat til 37 timer ugentligt. Det er dog hans oplevelse, at det kan være svært at holde sig inden for denne ramme: ”Det er derfor oftere blevet til 40-45 timer på ugentlig basis,” fortæller han.

 

BLIV KOMPETENCEAFKLARET, SØG TIDLIGT OG LØS ARBEJDSPLADSENS BEHOV

På baggrund af de erfaringer, Mads har gjort sig som nyuddannet, giver han dig følgende råd:

  • Tilmeld dig kompetenceafklaringskurset hos AAU Karriere – derigennem bliver du skarp på, hvad du skal fokusere på, når du sidder over for din måske kommende arbejdsgiver.
  • Søg job parallelt med specialeskrivningen – langt de fleste gymnasielærerstillinger slås op i april eller maj, så vær ude i god tid.
  • Det er helt essentielt, at du skriver dig ind i organisationens behov – målret din ansøgning til den specifikke uddannelsesorganisation og fokusér på, hvordan din faglige profil og dine kompetencer matcher behovene på det specifikke uddannelsessted.

 

 

Om MADS WILKI MØLDRUP

Alder: 27 år

Uddannelse: Samfundsfag og Historie

Dimittendår: 2016

Job: adjunkt hos Herningsholm Erhvervsgymnasium

Nyheder