Praktik i Kenya – at skabe sine muligheder for udvikling

Praktik i Kenya – at skabe sine muligheder for udvikling

Da det skandinaviske firma International Software Technology blev kontaktet af 4 studerende om et projekt, der i princippet intet havde at gøre med firmaets arbejdsområde, kunne firmaet alligevel se værdien i projektet. Det førte Lasse, Maria, Katrine og Nikoline fra IT, Læring og Organisatorisk Omstilling (ILOO) på AAU CPH til bl.a. Kenya på deres 9. semester.

Praktikmodul

På 9. semester på ILOO på AAU CPH er det muligt at vælge et praktikmodul, der varer i op til 4 måneder. Der ligger godt i tråd med universitetets arbejde med problem based learning (PBL).

Mange firmaer er interesserede i at få en ILOO-praktikant, og en del opslag lokker med sætninger som: ”Du får mulighed for karriereudvikling” og ”Bliv en del af et stærkt team”. Men det er vigtigt, at en praktik er et ligeværdigt samarbejde, hvor både den studerende og praktikstedet opnår et tilfredsstillende udbytte af samarbejdet.

 

At skabe sit eget projekt

En ven har engang sagt til Lasse, at der findes to slags mennesker i verden: Dem som går til jobsamtale og ikke får jobbet, og dem som selv skaber deres arbejdsplads. Med det in mente tog Lasse kontakt til et privat firma ved navn International Software Technology, i daglig tale IST, for at tage en snak om praktikmuligheder.

Det er måske ikke atypisk, at man selv kontakter firmaer med henblik på praktik, men når forslaget til et praktikprojekt handler om noget helt andet end det, firmaet arbejder med til hverdag, så er man lidt mere tvivlende på, om man får det til at lykkes. Det var vicedirektøren i firmaet, der var kontakten og efter adskillige telefonsamtaler, møder og en workshop med gruppen, startede vi i september 2016 en tre måneders praktik i firmaet.

 

Praktik i Kenya

Det blev en praktik, der bød på spændende og overraskende arbejdsopgaver såsom konferencer og tre uger i Matuu, Kenya, hvor vi lavede en undersøgelse, som vi selv tilrettelagde og udførte.

Undersøgelsen handlede om, hvorvidt og hvordan firmaet kunne bruge dets kernekompetencer, i samarbejde med lokale aktører, til udvikling i lokalområdet i Kenya. Undersøgelsen mundede ud i en konsulentrapport til firmaet, og den lå samtidig til grund for den for universitetet obligatoriske praktikrapport.

Men vejen i et firma er ikke lige, og beslutningsprocesser kan tage tid, så selvom vi havde et klart afsæt for vores arbejde, så skulle vi igennem nogle processer og tvivlende perioder i vores tid. Ét var, at vicedirektøren i den danske afdeling var interesseret i vores projekt, men noget andet var at få bestyrelsen for firmaet til at se potentialet og støtte processen.

 

Arbejdet i firmaet

På de 3 måneder, praktikken varede, fik vi produceret et litteraturreview, der dannede grundlag for vores problemfelt og den viden, der var. Vi satte os grundigt ind i forståelser for CSR, da det var firmaets afsæt for at være interesserede i et projekt. På baggrund af dette producerede vi en solid indstilling til projektet i løbet af den første måned: Vi hev i alle mulige tråde for at få fat i folk, der kunne bidrage med viden til projektet. Vi tog til konference med Nordekon, snakkede med SOS børnebyerne, med Sustainia, Skagenskolen i Gambia, COOPs CSR afdeling, iHub i Nairobi m.fl., og vi var i tæt dialog med vores kontakt i Matuu.

 

Inspiration til specialet

Bestyrelsen var begejstret for indstillingen, men var stadig i tvivl om, hvorvidt de skulle igangsætte hele forløbet. Så vi udarbejdede en indstilling til en rejse til Kenya, der skulle sørge for, at de fik et bedre grundlag at tage deres beslutning på.

Det endte med, at vi i november 2016 tog afsted til Kenya og udførte vores undersøgelse. Undersøgelsen skabte grundlag for en længere anbefaling til firmaet for det videre arbejde, og den lå til grund for vores praktikrapport.

Vi fandt blandt andet ud af nogle ting, der nu ligger til grund for vores igangværende specialeskrivning. Eksempelvis at et minimalt antal børn i det undersøgte område får tilstrækkelige IKT-kompetencer til at kunne imødekomme statens kommende digitaliseringskrav, og at regeringen i ringe grad påtager sig denne opgave både i forhold til uddannelse af elever såvel som lærere. Et fåtal af elever og lærere har adgang til computere, hvorimod voksne kenyanere i gennemsnit har 2,7 mobiltelefoner – det har givet inspiration til vores speciale.  

 

Mobilteknologi som kompetenceløft

Vi er tilbage i Kenya for at udføre en ny undersøgelse på baggrund af undersøgelsen i praktikken. Det var med stor glæde, at vi skulle møde det kenyanske folk igen og arbejde videre i et så interessant felt. Der sigtes efter at udarbejde et konkret bud på, hvordan mobilteknologi kan give lærerne et kompetenceløft.

Læs også Communication Manager i IST Rebecka Lindhes beretning om indsatsen i Kenya og hendes oplevelse med projektgruppen på s. 48-49 i IST's årsrapport. 

 

 

Om gruppen

  • Lasse Nyhus
  • Maria Marjorie Castillo Mayorga
  • Katrine Lundby
  • Nikoline Kofod Madsen

Uddannelse: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling på AAU CPH

Semester: 10. semester

Praktiksted: International Software Technology

Nyheder