AAU logo

AAU Karriere

For AAU ansatte


Fokus på karrieretankegangen

AAU Karriere tilbyder samarbejde med Aalborg Universitets mange studier om at gøre karrieretankegangen og det at orientere sig imod jobmarkedet til en naturlig del af studiet for netop jeres studerende.

Denne sektion af vores hjemmeside er dedikeret til etablering af samarbejde og informationer om vores aktiviteter. Vi arrangerer og afholder både aktiviteter på tværs af og på studier.

 

Med samarbejde kommer vi længst

Der er ingen tvivl om, at studiespecifikke arrangementers kvalitet bedst sikres i en fælles proces mellem os og studiet. Vi arbejder både med studier, der er strategisk udvalgt til de såkaldte strategiske integrerede karriereforløb og studier, der på eget initiativ opsøger os for igangsættelse af et integreret karriereforløb.

Vi bestræber os på at levere ydelser af høj kvalitet, og derfor har vi brug for at samarbejde. Indsatserne handler om at give de studerende noget værdifuldt. For at kunne gøre det skal vi samarbejde med dem, der kender de studerende bedst, har kontakt til de studerende og samtidig kender studiets semesterplan og kernefaglighed. Og det er jer.

Som studiesekretær, studieleder, underviser, decentral studievejleder eller andet kan du trække på AAU Karriere i mange forskellige sammenhænge. Det kunne fx være i forbindelse med:

  • karriereforløb
  • praktikinformationsmøder
  • kandidatvalg
  • Aalborg-modellen for problembaseret læring i et karrierelæringsperspektiv
  • karriereforberedende kurser og workshops, fx om ansøgning og cv
  • workshop i forbindelse med gruppedannelse
  • generel sparring om karriereintegration på studiet

 

Anbefalinger, arbejdsmetode og studiets rolle

Her på hjemmesiden har vi samlet information om, hvordan AAU Karriere arbejder; hvad studiets rolle i karriereaktiviteterne er; hvad et karriereforløb er, begreber som employability og karriere-VIP samt rapporten om beskæftigelsesindsatsen på AAU, som baggrunden for de anbefalinger, der gives, til at kvaliteten i et karriereforløb sikres bedst muligt.

Vi er naturligvis åbne over for de idéer og tanker, I arbejder med på det enkelte studie, så del dem med os, og lad os i fællesskab se på, hvordan vi kan samarbejde fremadrettet.

Arrangementskalenderen Aalborg Efterår 2019

Arrangementskalenderen København Efterår 2019