AAU Karriere

Hvad er mine kompetencer?

Hvad har du lært i løbet af din uddannelse? Og igennem livet i øvrigt? Det er ikke et særlig nemt spørgsmål at svare på.

Derfor vil vi gerne hjælpe dig på vej til at finde frem til nogle af dine kompetencer.

Hvordan sætter jeg ord på, hvad jeg kan?

 • +

  Hvad er kompetencer?

  En kompetence er din brug af din læring.

  Du får dem fra dine erfaringer – både på studiet og uden for studiet. Men de kommer ikke af sig selv. Det kræver lidt at definere sine kompetencer. For de er nemlig ikke det samme som dine erfaringer.

   

  Dine kompetencer er en kombination af:

  1. Din viden
  2. Din kunnen (fx analytiske kundskaber)
  3. Din faglige indsigt
  4. De værktøjer, du har lært at bruge inden for et bestemt område

  En kompetence er dermed et begreb for en færdighed, du kan bruge i en bestemt sammenhæng.

  Det ord, du vælger at bruge for at betegne dine kompetencer er situationsbestemt. Den samme kompetence kan kaldes noget forskelligt, alt efter hvem der skal vide, at du kan byde ind med netop dén kompetence i dén sammenhæng.

 • +

  Er der forskellige typer kompetencer?

  Der findes mange forskellige former for kompetencer.

   

  Vi deler dem op i 3 forskellige typer:

  1. Generelle akademiske kompetencer
  2. Faglige kompetencer
  3. Personlige kompetencer

  Alt efter hvor du kan sætte dem i spil, kan de fx skifte fra at være personlige til at være faglige kompetencer. Fx kan ”kreativitet” være en personlig kompetence, men den bliver en faglig kompetence, når du sætter den i en faglig sammenhæng.

  Det vigtigste er bare altid, at du selv er klar på, hvad du mener med de kompetencer, du fremhæver, og hvordan du kan bruge dem. Du skal derfor hæfte dine kompetencer på eksempler, fx hvor du har brugt dem eller gerne vil bruge dem.

  Det er mest for din skyld, vi opdeler kompetencerne i forskellige typer. Det kan være nemmere at finde de forskellige dele, der tilsammen udgør dig og din faglighed, hvis du arbejder ud fra kategoriseringer.

  Så tag opdelingen med et gran salt, og brug den til det, du synes, den kan bruges til.

 • +

  Hvad er generelle akademiske kompetencer?

  Dine generelle akademiske kompetencer kan fx være sådan noget som at kunne:

  • Projektplanlægge
  • Problemanalysere
  • Tilrettelægge undersøgelser
  • Indsamle og bearbejde af data

  Altså ting, som ikke er studiespecifikke, men som i høj grad er vigtige kompentencer.

 • +

  Hvad er faglige kompetencer?

  Dine faglige kompetencer er de mere fagspecifikke ting.

  ”Fagspecifik” er svært at begrænse, for kompetencer kan fx være faglige, fordi de kan bruges i en faglig sammenhæng. Det kan også være, at du er vildt god til at kode eller lodde, selvom det er noget, du har lært dig selv i din fritid. Det er stadigvæk en faglig kompetence, hvis det kan bruges fagligt.

 • +

  Hvad er personlige kompetencer?

  De personlige kompetencer er en lidt mindre konkret kategori.

   

  Dine personlige kompetencer siger noget om:

  • Hvordan du er som kollega
  • Hvordan du foretrækker at arbejde
  • Hvad du er drevet af
  • ”Hvem du er”

Du interesserer dig måske også for...

Hvilke kompetencer giver problembaseret læring mig? Og hvordan er det en fordel, at jeg har studeret på AAU?

pbl er en kompetence

Hvad bliver jeg - eller nærmere: Hvad kan jeg blive med min uddannelse? Hvad er andre blevet? Hvad hvis min uddannelse er smal eller bred? hvad kan jeg blive?

Hvad, hvis jeg ikke ved, hvad jeg vil? Hvad brænder jeg for? Hvordan kommer jeg videre? Og hvordan når jeg mine mål?

Hvad vil jeg?