AAU Karriere

Inspirationshistorie

Betty vil nedbryde barriererne mellem de nordiske lande

Betty vil nedbryde barriererne mellem de nordiske lande

Betty Søgård er fra Norge, og hun har altid interesseret sig for sprog, kultur, politik, samfundsfag og historie. Hun har rejst en del rundt i Norge, Sverige og Danmark, og hun har undret sig over, hvor hurtigt skandinaver begynder at tale engelsk med hinanden. Det har gjort hende interesseret i at styrke sprogfællesskabet, sprogforståelsen og kulturforståelsen mellem de tre lande. I første omgang afprøver hun arbejdsområdet i sin praktik hos Foreningerne Nordens Forbund og deres arbejdsmarkedsprojekt Nordjobb Norge.

Lagt online: 12.11.2021

Betty har læst en bachelor i pædagogik målrettet arbejdsliv, kompetenceudvikling og teknologi på universitetet i Oslo med et ½ års udveksling på KU. Her fordybede hun sig i forskellige danske forhold. Hun fortæller:

«Jeg ønsket å fordype meg i Dansk kultur og perspektiv på miljø og bærekraftig utvikling. Her fikk jeg innsyn i kulturproblemstillinger Danmark stod overfor (som ellers minnet om mange av de samme som finnes i især Norsk og Svensk debatt). I tillegg til dette fikk jeg også innsyn i fremtidige samferdsels og transportplaner, samt innblikk i bærekraftige byplaner og byutvikling i Øresundsregionen for fremtidens Danmark og Sverige».

Efter udvekslingen var Betty slet ikke færdig med Danmark, så hun valgte at læse en kandidat i Læring og forandringsprosesser på AAU CPH. På 3. semester skulle hun i praktik, og hun begyndte at lede efter praktikplads et halvt års tid inden.

 

Afklaring via karrierevejledning

Bettys første skridt på vejen mod en praktikplads var at booke en karrierevejledning hos AAU Karriere. Her fik hun sammen med vejlederen indkredset, hvilken retning hun skulle søge i. Betty uddyber:

«Gjennom veiledningen kom vi i fellesskap frem til hvilke ulike fokusområder jeg synes er spennende, samt hvordan jeg kunne kombinere min utdanning og bakgrunn med mine ønsker. Ut ifra dette kom jeg frem til at det ville være riktig for meg å velge en nordisk karrierevei».

Efter vejledningen søgte Betty oplysninger om praktiksøgning, hun læste om praktik, registrerede sig i forskellige jobbanker og deltog i relevante arrangementer.

 

Fra Job i Norden til praktik i Foreningerne Nordens Forbund

Et af de arrangementer, Betty deltog i, var ‘Job i Norden’, der var arrangeret af AAU Karriere i samarbejde med Nordisk Joblösning – et af Foreningerne Nordens Forbunds projekter. Til arrangementet blev deltagerne opfordret til at tage kontakt, hvis de havde spørgsmål. Som sagt så gjort – Betty husker tilbage:

«Siden dette arrangementet matchet med mine interesseområder kontaktet jeg den ene medarrangøren i en mail der jeg blant annet takket for et informativt og godt arrangement. I tillegg informerte jeg i denne mailen også om at kunne tenkte meg å arbeide i praktik hos dem».

Efter et par mails frem og tilbage mellem Betty og Nordisk Joblösning blev hun inviteret til en uformel videosamtale hos dem. Hun fortæller:

«Vi diskuterte hva jeg synes var spennende, hva de driver med i sin forening, hva jeg kunne tilby og hva som kunne finnes av arbeidsoppgaver. De fortalte også videre at de trengte en praktikant med erfaring fra å bo i et annet nordisk land. Mot slutten av møtet ble jeg tilbudt en praksisplass».

Praktikværten er Foreningerne Nordens Forbund, og Bettys arbejdsopgaver vil blive meget varierede, men de vil især handle om samarbejde og udvikling af arbejdslivet i Norden. Hun skal være med til at udarbejde en kommunikationsstrategi og informationsmateriale, arbejde på at få nordiske jobsøgere til at tage job i Norge, og nordmænd til at tage job i det øvrige Norden.

 

Faglig udvikling i et nordisk sprogfællesskab

Forud for praktikken har Betty tænkt over, hvilke teorier der vil være relevante at bruge, ligesom hun har læst op på aktuelle fokusområder i den nordiske region. Hun har også søgt information om emnet i sit norske netværk, bl.a. hos en bekendt som arbejder med nordisk samarbejde og nordiske problemstillinger hos Stortinget i Norge.  Betty glæder sig til at komme i gang med praktikken. Hun uddyber:

«Jeg gleder meg til at utvikle meg faglig og profesjonelt. Få mer områdespesifikk kunnskap om Norden og nordiske arbeidslivs- og samarbeidsforhold. Øke mitt arbeidsnettverk på tvers i Norden og Skandinavia. I tillegg håper jeg på muligheter til å teste ut teorier vi lærer på studiet i praksis, samt finjustere disse teoriene til å passe forbundets behov, samt få en god og lærerik opplæring».

Og hun fortsætter:

«Men jeg gleder meg aller mest til å gjøre en ‘ekte’ og meningsfull jobb i et produktivt arbeidsfellesskap som strekker seg ut over problemstillinger man ofte arbeider med som student, arbeide i et mangfoldig nordisk språkfellesskap, få utprøvd å ta selvstendige initiativ til prosjekter, få utvidet mine metoder, teknikker og forståelse, få nye bekjentskaper i mitt nettverk, gripe muligheter som kommer, og komme litt ut av den klassiske studenthverdagen».

 

Nordiske fremtidsdrømme

Betty håber, at praktikken kan give hende en erfaring og et netværk, som kan komme hende til gode, når hun er færdiguddannet og skal finde sit første job. Der er ikke tvivl i hendes sind om, at hun vil arbejde i Norden efter endt uddannelse. Hun fortæller:

»Siden jeg har blitt veldig glad i Danmark ønsker jeg å jobbe i henholdsvis Danmark, men med mulighet for jobbrelatert reising innad andre land i Norden/Skandinavia. På sikt kan jeg også tenke meg å prøve ut arbeidsmarkedet i Sverige, samt flytte tilbake til Norge om et par år».

 

Gode råd

På baggrund af sine egne erfaringer giver Betty dig følgende karriereråd:

  • Det kan være en god idé å begynne tidlig å tenke på hva det er du kan, hva du har lyst til, samt om hva du vil arbeide med etter endt utdanning.
  • Følg med på alle plattformer: På AAU sine egne nettsider, engasjer deg i AAU sin Facebookside fordi det her ofte dukker opp diverse arrangementer.
  • Ut over dette vil jeg anbefale å reflektere over hva du har med deg av relevant utdannelse, fagkunnskap, samt kompetanse fra tidligere arbeid. Selv har jeg vært til karriereveiledning både iløpet av min bachelor og nå iløpet av min kandidat.
  • Registrer deg og lag en profil inne i AAUs jobbank. Der kan du finne en heltidsjobb, deltidsjobb eller praksisplass.
  • Benytt deg av nettverket ditt, enten dette er venner, foreldre, tidligere sjefer, rådgivere osv.
  • Sett deg et mål, og del dette målet opp i delmål for å gjøre prosessen mer overkommelig.
  • Overvei å ta praksisen din i et annet (nordisk) land for å få nye og utvidede perspektiver og nettverk.

Om Betty Søgård

Fra: Oslo, Norge

Alder: 24 år

Uddannelse: Kandidatstudie i Læring og forandringsprosesser på AAU CPH

Semester: 3 semester

Stilling og virksomhed: Praktikant hos Foreningerne Nordens Forbund, primært som projektassistent i Nordjobb Norge

De nyeste historier

Se listen

VIL DU DELE DINE ERFARINGER?

Vil du fortælle om din vej? Eller kender du én med en inspirerende historie?

Skriv til os på karriere@aau.dk, så andre kan blive inspirerede.