AAU Karriere

Inspirationshistorie

Gymnasielærerpraktik bekræftede Josephine i, at hun er på rette vej

Gymnasielærerpraktik bekræftede Josephine i, at hun er på rette vej

Josephine Ingemann Torp Kristensen har længe haft en idé om, at hendes fremtidige karriere ligger inden for formidling. Den interesse fik hun gennem sine job som henholdsvis turguide på Island og staldpige/ridelærer. Josephine blev opmærksom på muligheden for at komme i gymnasiepraktik og så det som en kærkommen lejlighed til, dels at få afklaret hvilket sidefag hun skulle vælge, og dels få indblik i gymnasielærerjobbet og chance for at afprøve sine fag i praksis.

Lagt online: 06.09.2021

Josephine har som nævnt formidlingserfaring på cv’et fra sine job som henholdsvis turguide og ridelærer. Nu er hun bestyrelsesmedlem i GA – Gymnasielærerforeningen på AAU, hvor hun formidler viden om området til andre tofags studerende. Derudover er hun frivillig hos Red Barnets ungdomsprojekt MobSquad, hvor hun er ude at undervise 4.-6. klasser i, hvad mobning er, og hvordan man undgår det. Josephine understreger vigtigheden af projektet og al den erfaring, det giver. 

Josephine er således vant til at undervise og formidle, men hun greb alligevel chancen for at komme i gymnasielærerpraktik, da hun blev opmærksom på muligheden gennem en nyhedsmail fra AAU Karriere.

 

Tilbuddet kom meget belejligt

I nyhedsmailen var der invitation til et informationsmøde om gymnasielærerpraktik. Josephine og en af hendes studiekammerater tog med til mødet, og Josephine kunne dels se fordelene ved tilbuddet, og dels passede det tidsmæssigt perfekt. Josephine fortæller:

”Jeg valgte at tage i praktik, fordi jeg synes, det er vigtigt at komme ud og få så meget erfaring som muligt og danne sig et netværk. Derudover var det også perfekt i forhold til at få afklaret, hvilket sidefag jeg skulle vælge, da det lå tæt på ansøgningsfristen til det. Jeg havde en klar idé om, at jeg skulle vælge psykologi, men gymnasielærerpraktikken var en oplagt mulighed at få det prøvet af og få snakket med en masse, der havde stået i den samme situation, og høre deres råd. Derudover så jeg det også som en mulighed for at afprøve mine undervisningsevner og observere forskellige læringsstile”.

For Josephine var det meget vigtigt at komme afsted, da hun trængte til lidt succes efter et nederlag på sit tredje semester – hun havde også brug for at få afklaret, om undervisningsvejen var den rette for hende.

 

Alt det praktiske

Josephine fik praktikplads på Viborg Gymnasie og HF, der er en stor skole med både STX, HF og EUX. Da Josephine havde fået tildelt sin praktikplads, skulle hun selv rette henvendelse til skolens kontaktperson, som skulle koordinere, hvilke lærere Josephine skulle følge. Hun husker tilbage:

”Jeg fik tildelt mine mentorer, som jeg mødte på en introdag på gymnasiet, hvor jeg havde mulighed for at aftale det videre forløb. Jeg talte med mine mentorer, hvor den ene underviser i idræt og psykologi, og den anden i samfundsfag og erhvervsøkonomi. Det er ikke alle gymnasiepraktiksteder, der laver sådan en introdag, men jeg er sikker på, at alle de udbudte gymnasier tager sig rigtig godt af deres praktikanter”.

Josephine var heldig at have bil til rådighed i praktiktiden, så hun let kunne komme til og fra Viborg. For andre praktikanter er det knap så nemt, men det er Josephines indtryk, at skolerne er behjælpelige, og de studerende er også gode til at hjælpe hinanden.

 

Forventning om erfaring og afklaring

Josephine havde helt klare forventninger til praktikken. Hun uddyber:

”Min forventning til praktikken var helt klart, at jeg kunne få lov til at deltage i en masse undervisning og få lov til at interagere med eleverne i den grad, en praktikant kunne få lov til. Derudover håbede jeg at blive afklaret omkring mit valg og retning af uddannelse”.

Udgangspunktet var, at Josephine skulle undervise i samfundsfag og følge undervisningen i psykologi hos sin mentor, men ved at vise engagement fik Josephine adgang til mere undervisning.

 

Snakke giver muligheder

I praktikperioden kørte Josephine fra Aalborg ved 6.15-6.30-tiden, og en lille times tid senere mødte hun som en af de første ind på lærerværelset på Viborg Gymnasie og HF. Hun begyndte dagen med forberedelse og med at tale med lærerne, efterhånden som de mødte ind. Josephine mødte kun imødekommenhed – hun fortæller:

”Lærerne var meget interesserede i, hvem vi praktikanter var, og de ville hellere end gerne tage en snak eller hjælpe én. Det var med til at gøre praktikken meget sjovere og mere lærerig. Jeg fik mange gode snakke med de forskellige lærere og derved også mange gode råd med på vejen”.

Josephines snakke med nogle af de andre lærere førte til, at hun kom til at følge deres undervisning, hvorved hun fik en endnu mere spændende praktik.

 

Fyldt skema og masser af udbytte

Egentlig var skemaet for praktikken en vekselvirkning mellem timer/undervisning i klasser, frikvarterer og fritimer, men en del af fritimerne brugte Josephine på enten at forberede sig eller følge andre læreres undervisning, og det store frikvarter brugte hun på at socialisere sig og mærke fællesskabet blandt lærerne. Når turen gik tilbage til Aalborg sidst på eftermiddagen, var Josephine blevet en del erfaringer rigere. Hun fortæller fx:

”Jeg fik mulighed for at undervise en 1. g klasse i samfundsfag tre dage. Det var en rigtig god og lærerig oplevelse, der gav mig mulighed for at prøve at planlægge, begynde og afslutte et helt emne. Dét at prøve at undervise gav mig et boost til at forsætte min uddannelse. Jeg synes personligt, det er meget svært at se, hvordan vi skal bruge det, vi lærer, i praksis. Her fik jeg lov til at prøve det af og bruge nogle af de redskaber, jeg har fået i min studietid”.

 

Alle forventninger indfriet

Josephine fik indfriet sine forventninger om såvel erfaring som afklaring. Hun uddyber:

”Hele oplevelsen af at være afsted og få lov at undervise gav mig et godt indblik i, hvordan en hverdag kan se ud for en gymnasielærer, det gav mig også et indblik i, hvilke fagkombinationer der kunne være gode. Derudover fik jeg rigtig mange uundværlige råd med på vejen. Jeg blev bekræftet i, at undervisning er noget for mig. Jeg synes, at gymnasielærerpraktikken gav mig en del faglighed, som jeg ikke ville kunne have fået gennem undervisning”.

Josephine valgte psykologi som sidefag. Hun er rigtig glad for fagkombinationen samfundsfag og psykologi, da hun derved både beskæftiger sig med samfundets konstruktion og mennesket som individ – og hvordan de to faktorer påvirker hinanden.

 

Netværk og mulighed for at vise sit værd

Josephine er meget begejstret for muligheden for gymnasielærerpraktik – faktisk er den eneste ulempe, hun peger på, distancen, som kan være et problem for nogle praktikanter, der ikke lige har bil til rådighed.

Til gengæld ser Josephine rigtig mange fordele ved ordningen. Hun fortæller:

”Man er næsten sikret en praktik, og man kommer ud på en skole, som rigtig gerne vil have én. Derudover er det smart, at praktikken ligger i starten af året, hvor man typisk har afsluttet sine eksamener, men endnu ikke begyndt på et nyt semester. Endelig må man ikke glemme værdien af netværk – Viborg Gymnasie og HF har før tilbudt arbejde til en tidligere praktikant. Gymnasielærerpraktikken er en fantastisk mulighed for at netværke og gøre sig bemærket – jeg har fx ikke topkarakterer, så det her var en kæmpe mulighed for at vise mit værd”.
 

Gode råd

På baggrund af sine egne erfaringer har Josephine følgende råd til dig, der overvejer at komme i gymnasielærerpraktik:

  • Hvis du står og overvejer, om du vil i praktik, og om det er værd at gå glip af nogle forelæsninger eller bøvle med logistikken, så vil jeg bare sige, KOM AFSTED!
  • Tag imod de tilbud, der er – fx gymnasielærerpraktik – især hvis du går på en uddannelse som min, hvor der ikke er integreret praktik. 

Om Josephine Ingemann Torp Kristensen

Alder: 24          

Uddannelse: Samfundsfag og Psykologi

Semester: 7.

Gymnasiepraktiksted: Viborg Gymnasie og HF

De nyeste historier

Se listen

VIL DU DELE DINE ERFARINGER?

Vil du fortælle om din vej? Eller kender du én med en inspirerende historie?

Skriv til os på karriere@aau.dk, så andre kan blive inspirerede.