AAU Karriere

Inspirationshistorie

Maja, Casper og Andreas viser vejen til viden i deres podcast

Maja, Casper og Andreas viser vejen til viden i deres podcast

Maja, Casper og Andreas står bag podcasten Vejen til Viden, hvor de taler med medstuderende om forskellige teorier og videnskabsteorier. Podcasten bliver flittigt brugt – ikke mindst i eksamensperioder, hvor andre studerende får stort udbytte af den specialviden, der formidles i Vejen til Viden. De tre studerende, der står bag podcasten, får både ny viden og en hel masse andre kompetencer ud af arbejdet med den.

Lagt online: 03.12.2021

Det var Maja, der fik ideen til podcasten, da hun selv stod i en situation, hvor hun havde brug for den. Hun fortæller:

”Ideen opstod en dag, hvor jeg skulle læse 300 siders pensum til næste dag. Efter 150 siders læsning går det op for mig, at jeg ikke når at blive færdig med læsningen. Jeg tænkte, at der måtte findes en podcast, der kort kunne forklare mig, hvad den teori, jeg skulle læse, overordnet handlede om, så jeg ikke ville møde helt uvidende op. Den fandtes ikke, og derfor opstod ideen til podcasten”.

Maja præsenterede sin idé for Casper, som hun læste Organisatorisk Læring sammen med, og han var med på den. Han havde faktisk tidligere tænkt, at det kunne være interessant at prøve kræfter med produktion af podcast. Studiekammeraten Andreas kom med i projektet lidt senere.

 

Frivillighed og planlægning

I arbejdet med Vejen til Viden er folkene bag meget styrede af deltagerne. De fortæller:

”Vi er generelt meget styrede af, at vi laver afsnit om dét, de deltagende i podcasten gerne vil tale om. Vi er afhængige af, at andre frivilligt vil deltage og fortælle om noget teori, og derfor er vi meget opmærksomme på, at det bliver på deres præmisser”.

Når de har fundet en medvirkende til et afsnit, sætter de sig ind i emnet, der skal tales om, så de har en grundlæggende forståelse, inden de skal optage et afsnit. Selve optagelsen og snakken med den medvirkende umiddelbart før og efter varer et par timer, og redigeringen tager 2-6 timer, afhængig af kvaliteten af det optagede.

Indtil videre har Maja haft værtsrollen, men planen er, at det skal ændres. De tre studiekammerater uddyber:

”Oprindeligt var vores ide og tanke, at i og med at det er forskellige mennesker, vi har med i de forskellige afsnit, og at vi i vores gruppe også er meget forskellige, så vil det give den bedste dynamik, hvis vi skifter vært, alt efter hvem der er med i et afsnit”.

 

Succes + faglig udvikling = motivation

Ideen med at dele viden via en podcast skulle vise sig at være rigtig god, for den bliver flittigt brugt af andre studerende, der udnytter tiden, når de er ”på vej” til at lytte til Vejen til Viden. Der er især stor tilslutning af lyttere i eksamensperioder, hvor podcasten bliver brugt til forberedelse til eksamen.

Dét, at andre bruger podcasten, motiverer Maja, Casper og Andreas til at fortsætte arbejdet med den. Men samtidig giver det også stort personligt udbytte. Casper fortæller:

”Jeg synes, at samtalerne både inden, under og efter er vildt interessante og giver mig meget personligt i forhold til at udvikle min egen faglighed”.

Og Maja supplerer:

”Jeg elsker formidling og er samtidig en kæmpe nørd. Podcasten giver mig mulighed for at nørde ned i forskellige teorier med andre studerende, der gerne vil dele ud af viden. Jeg elsker at blive klogere, og derfor er det også en stor personlig gevinst for mig at få lov til at tale om så forskellige teorier”.

 

Kompetencer uden for studieordningen

De tre studiekammerater lægger altså ikke skjul på, at dét at producere podcast også giver et personligt udbytte, men det giver også en hel masse kompetencer, som de ikke får på studiet. Andreas fortæller:

”Det med selv at producere podcast giver også en kæmpe læring – man kan næsten sige, at der er mindst lige så meget læring i at lave og udgive podcast, som der er for lytteren”.

Casper uddyber:

”Rent fagligt har jeg lært meget om det at planlægge, producere og udgive podcast. Der ligger både arbejde i at finde og kontakte personer, der kunne tænke sig at være med, og i at forberede en optagelse ift., hvad der skal snakkes om og strukturen. Efter optagelsen skal der arbejdes med lyden og klipningen, og endelig hører jeg alle afsnit igennem, enten når vi optager, når vi klipper, eller for at kvalitetstjekke at der ikke er nogle fejl.”

 

Fællesskab og formidling

Alle de opgaver, der er forbundet med at lave podcast, gjorde, at der for de unge mennesker bag podcasten var en meget stejl læringskurve fra ideen om podcasten til udgivelsen af første afsnit. Men der er ingen tvivl om, at det er det hele værd. Andreas siger:

”Set i bakspejlet har det kun været en god oplevelse, da man møder mange andre studerende, som har en masse viden og potentialer for at lære fra sig. Der er også en stærk fællesskabsfølelse omkring det at lave podcast”.

Både Maja, Casper og Andreas har oplevet, at arbejdet med podcasten har gjort, at de har fået trænet deres formidlingsevner i en grad, der gør dem bedre i fremlæggelses- og eksamenssituationer. Det er i øvrigt en kompetence, de medvirkende også får trænet.

 

At kaste sig ud...

Der er ingen tvivl om, at arbejdet med podcasten har givet folkene bag den nogle helt særlige kompetencer, som de kan bruge i de job, de hver især skal ud i, når de bliver færdige med deres uddannelser.

Casper og Andreas er endnu ikke helt afklarede omkring, hvilket job de skal have, men de synes, at arbejdet med podcasten viser noget om deres personlighed. Andreas forklarer:

”Det med bare at springe ud i nogle nye projekter, ligesom med podcasten, viser en drivkraft og et mod, og dét, tror jeg, kan åbne for nogle jobmuligheder”.

Maja er enig, og hun gør sig konkrete overvejelser i forhold til sit fremtidige job:

”Jeg forestiller mig, at jeg i fremtiden godt kunne komme til at arbejde med projektledelse, og at de kompetencer, jeg får inden for formidling, sagtens vil kunne overføres dertil”.

 

Gode råd

For Maja, Casper og Andreas har det udelukkende været positivt at arbejde med podcast, og de har følgende gode råd til dig, hvis du overvejer at kaste dig ud i en frivillig, kompetencegivende aktivitet:

  • Spring ud i det.
  • Find nogle mennesker, der kan hjælpe ift. sparring, idégenerering og økonomi. Det kan fx være andre studerende, universitetet, studenterorganisationer eller undervisere, der deler interessen.

Om folkene bag Vejen til Viden

Andreas Rasmussen, 25 år, IT-Ledelse, 7. semester.

Casper Anisimow, 26 år, IT-Design og Applikationsudvikling, 7. semester.

Maja Randrup-Thomsen, 27 år, IT, Kommunikation og Organisation, 7. semester

De har alle tre en bachelor i Organisatorisk Læring.

 

Du finder Vejen til Viden her.

De nyeste historier

Se listen

VIL DU DELE DINE ERFARINGER?

Vil du fortælle om din vej? Eller kender du én med en inspirerende historie?

Skriv til os på karriere@aau.dk, så andre kan blive inspirerede.