AAU Karriere

Inspirationshistorie

Med praksis ved rattet og akademia på bagsædet

Med praksis ved rattet og akademia på bagsædet

Sådan beskriver kandidatstuderende i It-ledelse, Oliver Bust, hvordan hans projektsamarbejde med HMK Bilcon udspillede sig. Et projektsamarbejde der kørte som smurt i olie, hvor begge parter var så tilfredse med resultatet, at der allerede midtvejs i forløbet var tale om en gensidig interesse for et yderligere samarbejde, hvilket udmøntede sig i et jobtilbud til samtlige gruppemedlemmer.

Lagt online: 21.11.2019

På It-ledelse afholdes på de to første semestre en praktikbørs, hvilket blev startskuddet til, hvad Oliver beskriver som det perfekte match mellem projektgruppen og virksomheden.

”Det har været fantastisk! Aldrig i mine 4 år som studerende har jeg mødt en så imødekommende og fleksibel virksomhed. De gav os adgang til de redskaber, vi skulle bruge for at opnå succes, hvilket forhåbentligt har gavnet begge parter.”

Det var for Oliver særligt fleksibiliteten, kontaktpersonerne og ressourcerne, som blev stillet til rådighed, der var afgørende elementer for, at projektsamarbejdet var i særklasse. For eksempel foretog gruppen interviews og observationer af omkring 16 medarbejdere i alt, hvilket slet ikke var et problem at finde hverken tid eller ressourcer til, så gruppen fik rigeligt med svar og data at arbejde ud fra.

 

En motiverende og virkelighedsnær problemstilling

Selve projektet tog udgangspunkt i HMK Bilcons forandringsorienterede udfordring:

”HMK Bilcon har en fysisk mappe, som er udgangspunktet for deres produktion. Den indeholder ofte forkerte eller utilstrækkelige informationer og bliver sjældent anvendt optimalt, hvilket kan resultere i fejlproduktion og/eller forsinkelser. Her var vores opgave; at identificere årsagen til problemerne, at digitalisere mappen samt at gøre den mere anvendelig.”

Den meget virkelighedsnære problemstilling med at implementere og digitalisere et system har for Oliver været enormt gavnligt, da det har givet indsigt i og kompetencer til, hvordan man som studerende kan imødekomme en procesoptimering af en virksomhed samt at opnå en forståelse for medarbejderes ønsker, og hvad man kan gøre for at undgå modstand mod forandring.

”Det giver også mig rent personligt rigtig meget, når jeg ved, at vores arbejde med en mellemstor virksomhed er med til at gøre en forskel.”

Den virkelighedsnære problemstilling var også hele drivkraften for i første omgang at indgå et projektsamarbejde med en virksomhed:

”Projektsamarbejder gør projekterne virkelighedsnære og mindre hypotetiske. Den akademiske del er minimeret, for essentielt er ”virkeligheden” uden for universitetet helt ligeglad med, hvilken forsker som sagde hvad, og mere interesseret i effekten af en given analyse, eller potentialet ved at den føres ud i livet – Det er i hvert fald min erfaring.”

 

Et praktisk projekt, der blev til jobmuligheder

Oliver fremhæver også, at lige netop dette projektsamarbejde har adskilt sig fra andre projektsamarbejder ved forholdet mellem teori og praksis:

”Forskellen kommer klart til udtryk ved mængden af akademisk indhold, som blev krævet fra studiets side. Projektet skulle fylde lige så meget, som projekter nu plejer, men med en brøkdel af teori og helt uden videnskabsteori, hvilket gav mulighed for at udfolde os praktisk på helt nye måder”.

Lige præcis forholdet mellem teori og praksis, er Oliver heller ikke et sekund i tvivl om gjorde udfaldet for, at projektsamarbejdet udviklede sig til et jobtilbud:

”Jeg tror, det bunder i, at akademia var på bagsædet, og den praktiske info sad ved rettet. De fik en håndgribelig guide, der trin for trin fortalte dem, hvad de skulle gøre hvornår og hvorfor. Virksomheden nævnte også, at de var glade for vores argumentationer, samt at de kunne se værdien i det, der blev stillet op for dem. Vi udarbejdede desuden business cases, der understregede nødvendigheden og effekten ved at optimere deres systemer, hvilket bl.a. blev præsenteret i kroner og ører.”

Herefter uddyber Oliver dog:

”Når jeg siger, at videnskabsteorien mm. sidder på bagsædet, så betyder det ikke, at jeg ikke synes, det er vigtigt generelt. Det kan også have sin plads i solen, men min personlige mening, når man samarbejder med virksomheder, er, at det ikke nødvendigvis er et plus, hvorfor jeg har sat pris på at kunne vælge det fra. I andre kontekster er det uhyre vigtigt, så aldrig glem, bare gem”.

 

Gode råd til andre der overvejer at skrive projekt i samarbejde med virksomheder

Ifølge Oliver skal man bare springe ud i virksomhedssamarbejde, hvis man har modet, for man får altid noget lærerigt med.

”Generelt skal I huske, at virksomheden har et ønske om at bruge jeres viden og kompetencer, eller kan se værdien af et samarbejde med en uddannelse. Derfor er det vigtigt at finde en imødekommende virksomhed, som ved, at gevinsten ved et sådant samarbejde kun kan blomstre, hvis den nødvendige data bliver udleveret. Man kan dog også møde virksomheder, som ikke er så glade for at dele data, og hertil kan det være en idé at pointere, at jeres resultater afspejles af den data, I får givet. Så jo mere data I får, jo bedre et produkt får virksomheden på den anden side. Sørg desuden for at få en kontaktperson, som er til at få fat i. Fleksibilitet er ikke et must hos en samarbejdspartner, men er fedt at have. Så hvis jeres samarbejdsvirksomhed er presset på tid, så sørg for at være så imødekommende som muligt, så de også har mulighed for at sætte den nødvendige tid af til det.”

Om Oliver Bust

Alder: 26

Uddannelse: Kandidat i It-ledelse, bachelor i Kommunikation og digitale medier

Semester / dimissionsår: 9. semester / 2020

Navn på samarbejdspartner: HMK Bilcon

De nyeste historier

Se listen

VIL DU DELE DINE ERFARINGER?

Vil du fortælle om din vej? Eller kender du én med en inspirerende historie?

Skriv til os på karriere@aau.dk, så andre kan blive inspirerede.