AAU Karriere

Inspirationshistorie

Mit første job: Livet som konsulent

Mit første job: Livet som konsulent

Der meldte sig en række spørgsmål for Marekka Staal Jensen, da tiden som sociologistuderende nærmede sig sin afslutning. Efter fem år på universitetet havde hun vænnet sig til en hverdag med forelæsninger og projektarbejde, så hvordan ville det egentlig være at arbejde fuldtid? Marekka deler her ud af sine erfaringer og oplevelser fra sin første tid i jobbet som konsulent hos Randers Kommune.

Lagt online: 10.08.2017

MULIGHEDEN BØD SIG I KENDTE OMGIVELSER

Som specialestuderende havde Marekka travlt. Det var en fuldtidsbeskæftigelse at skrive speciale, og det var svært at overskue den tid, der ventede, når specialet var afleveret og eksamen var bestået. Marekka fik sendt et par ansøgninger afsted, imens hun færdiggjorde sit speciale. Ingen af dem resulterede dog i jobtilbud.

”Det var stort at blive færdig med uddannelsen og kunne skrive cand.scient.soc. på cv’et. Men det var også lidt skræmmende ikke at være studerende mere og skulle ud i virkeligheden,” fortæller Marekka. Virkeligheden var dog ikke helt ukendt for hende. Marekka var tilknyttet Randers Kommune det sidste halvandet år af sin uddannelse, og da dimittenddagen nærmede sig fik hun glæde af det netværk, hun havde opbygget i løbet af sin tid som praktikant og studentermedhjælper. En uge inden hun færdiggjorde sin kandidateksamen, fik hun tilbudt en projektansættelse i Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg, hvor hun i dag er ansat som konsulent.

 

FRA STUDENTERMEDHJÆLPER TIL KONSULENT

Selvom Marekkas første job som nyuddannet sociolog er i trygge og vante rammer, var hun spændt, da hun havde sin første dag som konsulent. At skifte studielivet og titlen som studentermedhjælper ud med arbejdslivet og konsulentstillingen var ”som at gå fra noget meget kendt til noget meget ukendt.” Hendes rolle var forandret fra den ene dag til den anden. Den projektorienterede tilgang, som hun har med sig i bagagen fra AAU, har været en kæmpe gevinst for hende i forhold til at finde sig til rette i rollen som konsulent: ”Den problembaserede læring på AAU har betydet, at jeg hurtigt kan danne mig et overblik over et projektforløb, og hvad det er for nogle beslutninger, der skal træffes i forbindelse med en given undersøgelse.”

En vigtig del af Marekkas arbejde består i at designe og gennemføre både kvantitative og kvalitative undersøgelser med henblik på at dokumentere effekten og tilfredsheden af de indsatser, der fra politisk side er igangsat på sundheds- og omsorgsområdet. Marekka trækker derfor dagligt på de metodiske kompetencer, hun har tilegnet sig gennem sit uddannelsesforløb, og har bl.a. gennemført en stor tilfredshedsundersøgelse af det kommunale tandplejetilbud.

 

”HER GIDER FOLK IKKE LÆSE EN MASSE OM METODEOVERVEJELSER”

På universitetet har Marekka været vant til at skrive lange projekter og afrapportere metodiske beslutninger meget detaljeret.

”Det er noget helt andet på arbejdsmarkedet,” fortæller hun. ”Her gider folk ikke læse en masse om metodeovervejelser i rapporterne. Men jeg går til en opgave på samme måde som på universitetet og skriver mange noter til mig selv. Så kan jeg træffe beslutninger om undersøgelsens design og metode på et solidt grundlag. Det er jo vigtigt for at sikre kvaliteten af undersøgelsen, selvom afrapporteringen er anderledes.”

 

HVOR MEGET FRIHED HAR MAN EGENTLIG, NÅR MAN ARBEJDER 37 TIMER?

Efter sin første tid på arbejdsmarkedet konkluderer Marekka, at fleksibilitet og frihed får en helt ny betydning, når man er fuldtidsansat: ”Graden af frihed er virkelig lav, når man arbejder 37 timer om ugen – ikke på en dårlig måde, men som studerende har man bedre muligheder for at planlægge sin egen tid.” Arbejdstiden er komprimeret, når man har et 8-16 job, og Marekkas skema er pludselig meget fastlagt. Omvendt er det en kæmpe frihed at have weekend, når hun fredag eftermiddag går hjem fra arbejde.

 

EN FORVALTNING – HVAD ER DET FOR NOGET?

”Det er en stor omvæltning at blive færdig på universitetet efter så mange år, og det kan være svært at se sig selv som andet end studerende. Men det er også fedt at blive sluppet løs på arbejdsmarkedet, for det er jo faktisk det, man har arbejdet hen imod,” fortæller Marekka. Fra tiden på universitetet savner hun dog mere hands-on viden om, hvordan en forvaltning er opbygget: ”Det kan være ret overvældende, at man pludselig skal sætte sig ind i lokalpolitik.”

Som sociologistuderende blev Marekka ikke undervist i opbygningen af det politiske system, og hun havde derfor svært ved at forestille sig, hvordan politiske beslutninger påvirker arbejdsgangene i en forvaltning. Men det skal man ikke tage så tungt, mener Marekka: ”Udnytter man mulighederne for praktikophold, får man værdifuld berøring med en politisk styret organisation. Men ellers lærer man det lynhurtigt, når man er i det.”

 

GØR DIG UUNDVÆRLIG OG STOL PÅ DIG SELV

På baggrund af de erfaringer, Marekka har gjort sig som nyuddannet, giver hun dig følgende råd:

  • Gør dig uundværlig på din arbejdsplads som studentermedhjælper, og vær opmærksom på at skabe et godt netværk allerede under studierne – man ved aldrig, hvad det kan føre til.
  • Vær ikke bange for at byde ind med dine tanker på en opgave. Ledelsen og dine kollegaer vil gerne have dig med på råd – stol på dig selv og dine kompetencer.

 

om Marekka Staal Jensen

Alder: 25 år

Uddannelse: Sociologi

Dimittendår: 2016

Job: Konsulent i Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg hos Randers Kommune

 

Denne historie er fra Dimittendguiden 2017
 

De nyeste historier

Se listen

VIL DU DELE DINE ERFARINGER?

Vil du fortælle om din vej? Eller kender du én med en inspirerende historie?

Skriv til os på karriere@aau.dk, så andre kan blive inspirerede.