AAU Karriere

Inspirationshistorie

Specialeskrivning og jobstart midt i en Coronanedlukning

Specialeskrivning og jobstart midt i en Coronanedlukning

For Mette van Divier blev et praktikforløb hos Kontraktenheden på AAU afløst af et studiejob samme sted. På den måde fik Mette en del erfaring med sagsbehandling, og det kom hende til gode, da hun skulle søge sit første job som nyuddannet. Et job, som Mette begyndte i sideløbende med, at hun skrev speciale – og det fortryder hun ikke.

Lagt online: 29.01.2021

For Mette blev praktikforløbet en mulighed for at anvende juraen i praksis, og det bekræftede hende i, at hun var havnet inden for det rette fag. Hun fortæller:

”Jeg fik mulighed for at bruge det, jeg havde lært på virkelige problemstillinger – hvilket blot bekræftede mig i, at det helt sikkert var den rigtige uddannelse, jeg havde valgt”.

 

Erfaring fra praktik og studiejob er guld værd

Undervejs i praktikken blev Mette tilbudt job som studentermedhjælper efterfølgende, hvilket hun takkede ja til. Hun fortsatte med de samme ansvarsområder og opgaver, som hun havde i praktikken, så hun fik endnu mere erfaring med sagsbehandling og kontraktforhandling. Mette understreger vigtigheden af den erfaring, man kan få gennem praktik og studiejob:

”Det giver virkelig noget erfaring, og man skal ikke være bange for, at det sker på bekostning af dårligere karakterer. Arbejdsgiverne vil lige så gerne have nogle, der har praktisk erfaring, og som derigennem beviser, at de kan fungere i det fællesskab, der er på en arbejdsplads. Det siger 10- og 12-taller ikke rigtigt noget om”.

Mette havde således selv en del praktisk erfaring at skrive på cv’et, da hun skulle indlede sin jobsøgning.

 

Klar, parat, jobstart

Mette begyndte at kigge efter job lige inden specialeskrivningen, og i begyndelsen af 2020 så hun et opslag på et job som jurist hos Motorstyrelsen i Aalborg, og så gik det stærkt:

”Jeg sendte en skriftlig ansøgning i januar og blev kaldt til samtale i februar. Jeg fik jobbet og skulle starte som fuldmægtig pr. 1/4-2020. Inden jeg skulle begynde i job, lukkede Corona pludselig alt ned. Jeg begyndte derfor ikke på arbejde den 1. april som oprindeligt planlagt. Opstarten blev rykket 2 uger, men på det vilkår, at jeg arbejdede hjemmefra og blev oplært virtuelt sammen med de øvrige nyansatte”.

 

Coronanedlukningen gav fleksibilitet

Da Mette skulle begynde i job, var hun i fuld gang med at skrive speciale, og i den henseende var hjemmearbejdet under Coronanedlukningen faktisk en fordel. Hun fortæller:

”Det betød, at min hverdag var mere fleksibel, end hvis jeg skulle være mødt fysisk op. Samtidig blev jeg tilbudt at starte på 30 timer om ugen fremfor 37 timer indtil efter min eksamen, hvilket jeg takkede ja til.

Mette kunne vælge imellem at have kortere arbejdsdage eller en ugentlig fridag. Hun valgte det første, hvilket hun ser som en stor fordel:

”For mig fungerede det rigtig godt at have en 6 timers arbejdsdag, så jeg ikke blev for tung i hovedet og dermed kunne arbejde lidt på specialet hver dag. Jeg har store børn på 16 og 18 år, så jeg havde ofte ro om aftenen og i weekenden, da mine børn havde andre planer end at underholde deres mor. Hvis man er alene med små børn, er situationen helt klart anderledes”.

 

Jobbet gav tryghed og motivation

Mette lægger ikke skjul på, at det har været hårdt at arbejde og skrive speciale sideløbende, men hun fortryder ikke sit valg. Hun vurderer, at der er betragtelige fordele ved det. Hun uddyber:

”En stor fordele ved at begynde i job, imens man skriver speciale, er, at det giver en ro og en tryghed, fordi man ved, at man ikke starter som arbejdsløs dimittend, med alt hvad det indebærer af bekymringer. Man har også noget at stå op til hver dag ud over ens egen indre motivation. Hvis man ikke er så disciplineret, kan det godt være en fordel, at man uanset hvad alligevel skal op hver dag og på den måde holder sig i gang. Uden et job er der jo i princippet ikke noget, der tvinger én op, og hvis man så samtidig er gået lidt i stå i specialeskrivningen, kan det let blive en ond cirkel, tænker jeg”.

 

Planlægning, planlægning og prioritering

En vigtig faktor i forhold til at kunne lykkes med at arbejde og skrive speciale sideløbende er planlægning og prioritering. Mette fortæller:

”Jeg lavede en læseplan og forsøgte at overholde den, selvom det nogle gange skred, fordi jeg bare var alt for træt i hovedet. Desuden skrev jeg som hovedregel lidt på specialet hver dag, mens jeg samtidig også sørgede for at lægge pauser ind – til motion, en middagslur eller andet. Og så reserverede jeg alle mine weekender og var i videst muligt omfang meget lidt social i den periode. Det var lidt hårdt, men det er til at se en ende på, når man ved, at det kun er for en kortere periode”.

 

Gode råd

På baggrund af sine egne erfaringer har Mette følgende råd til dig, der overvejer at arbejde og skrive speciale sideløbende:

  • Se grundigt på din egen situation. Det er jo meget individuelt, hvor meget man reelt kan overskue. Man kan bruge sine erfaringer med, hvordan man håndterer studiejob ved siden af undervisning som rettesnor for, om det er en god idé at have job sideløbende med specialeskrivningen.

Om Mette van Divier

Alder: 42 år

Uddannelse: Cand.jur.

Dimittendår: 2020

Stilling og virksomhed: Fuldmægtig i Motorstyrelsen

De nyeste historier

Se listen

VIL DU DELE DINE ERFARINGER?

Vil du fortælle om din vej? Eller kender du én med en inspirerende historie?

Skriv til os på karriere@aau.dk, så andre kan blive inspirerede.