AAU Karriere

Inspirationshistorie

Specialet blev vigtig medspiller i jobsøgningen

Specialet blev vigtig medspiller i jobsøgningen

For Søren Rosengren Jensen blev både hans valg af specialeemne og hans samarbejde med en virksomhed afgørende for, at han fik sit job som konsulent hos Capgemini. Det første skridt i retning af specialesamarbejdet blev taget til et netværksarrangement på AAU i København – og erfaringerne fra specialesamarbejdet blev brugt aktivt i jobsøgningen.

Lagt online: 19.03.2021

Søren havde tidligere i sin studietid samarbejdet med virksomheder, og han vidste, at specialet også skulle tage udgangspunkt i et virksomhedssamarbejde.

 

Netværksarrangement gav pote

Søren deltog i et netværksarrangement på AAU, og det var her, han fik kontakt til sin specialesamarbejdspartner. Han fortæller:

”Til netværksarrangementet var der et panel af ledere fra forskellige virksomheder, der hver især fortalte om deres rekrutteringsproces, og hvad de lagde vægt på i en ansøgning eller et CV. Specielt én person tog min opmærksomhed, da han præsenterede virksomheden – det lød som et super fedt sted, tænkte jeg. Så da oplæggene var forbi, og der var fri mulighed for at snakke med paneldeltagerne, tog jeg kontakt til ham, og vi fik henover et par måneder initieret et specialesamarbejde”.

 

Win-win

I samarbejde med virksomheden fik Søren sat overskrift på sit specialeemne – Intern Procesoptimering – Søren fandt emnet interessant, og samtidig kunne det løse en udfordring, virksomheden havde. Indkredsningen af det specifikke emne blev lavet senere. Søren husker tilbage:

”Jeg begyndte i virksomheden før semesterstart og fik lov til at være med i dagligdagen, før jeg gik endegyldigt i gang med udformningen af det konkrete specialeemne. Det færdige emne blev omkring de interne lærings- og kommunikationsprocesser, hvordan disse forstærkes gennem teknologi, og hvordan kulturen i de enkelte afdelinger af virksomheden er med til at forme teknologien og påvirke brugen af den”.

 

Bedre kompetencer med virksomhedssamarbejde

Søren er ikke i tvivl om, at specialesamarbejdet med en virksomhed har givet ham nogle kompetencer, som han ikke ville have fået, hvis han havde skrevet et helt teoretisk speciale. Han uddyber:

”Jeg blev en langt dygtigere forretningsanalytiker, da jeg fik lov til at dykke ned i virksomhedens kommunikative infrastruktur centreret omkring strategiske kommunikationsteknologier. At kunne anskue komplekse organisatoriske udfordringer fra et holistisk perspektiv og skabe et samlet overblik og løse konkrete udfordringer, tror jeg ikke, jeg havde fået gennem et rent teoretisk speciale. Jeg fik ligeledes en langt større forståelse af, hvordan teknologi kan og bør bruges til at optimere forretningsprocesser”.

 

Aktiv brug af speciale i jobsøgningen

Udover de fag-faglige kompetencer har specialesamarbejdet også hjulpet Søren med at definere sine jobønsker og derved sætte retning på sin karriere, så han kunne afgrænse sin jobsøgning. Han satte sig grundigt ind i indholdet af graduateforløbene hos de store konsulenthuse. Han syntes, at Capgeminis Young Professional forløb lød interessant, så han søgte – og fik – en opslået stilling der.

Søren brugte specialet aktivt i sin jobsøgning. Han fortæller:

”Resultaterne fra dette speciale var omdrejningspunkt for min jobsøgning i den branche, jeg søgte at komme ind i. Jeg brugte mit specialesamarbejde som erhververfaring i mit CV og kommunikerede tydeligt mine ansvarsområder samt de resultater, jeg opnåede i mit samarbejde. Med dette som omdrejningspunkt i mine ansøgninger, formåede jeg at få en jobsamtale og underskrive kontrakt, før jeg var færdig med mit speciale”.

 

AAU-kompetencer er guld værd

Søren arbejder som konsulent og hjælper virksomheder med deres digitale transformation, procesoptimering samt deres rejse mod agile arbejdsmetoder forankret i både teams og i organisationen generelt. Han gør brug af de kompetencer, han tilegnede sig i sin studietid på AAU i København. Han præciserer:

”Jeg har faktisk mest af alt gjort brug af den akademiske proces, når jeg har stået over for udfordringer. Arbejdet som ekstern konsulent bærer i høj grad præg af solide metodikker og stærke analytiske evner – det har været guld værd, når man har stået i situationer, hvor man er ude på dybt vand, og selv har ansvaret for at finde ind til land og levere inden for krævende deadlines”.

 

Stejl læringskurve

Søren beskriver overgangen fra studieliv til arbejdsliv som hård. Det tog lidt tid at vænne sig til ikke bare at være sig selv og styre tempo og processer på egen hånd. Han fortæller:

”Det var en stor omvæltning for mig – og jeg tror, det tog mig 8-9 måneder, før jeg rigtig faldt på plads i den struktur, der var så markant anderledes end det, jeg kendte til. Man gik fra at være chef i eget hus til at være rookie blandt en masse talentfulde mennesker, der i mine øjne kunne alt bedre end mig. Det var en ydmyg følelse – men jeg har lært meget mere på et år, end jeg nogensinde kunne forestille mig, før jeg startede”.

 

Brug specialet aktivt!

På baggrund af sine egne erfaringer har Søren følgende råd til dig, der vil gøre dit speciale til en vigtig medspiller i forhold til at få dit første job:

  • Se specialet som en oplagt mulighed for at få en form for erhvervserfaring, hvis ikke du har et relevant job allerede. Det er også en mulighed for at udforske lige netop det emne, som det måske synes usandsynligt, at du skulle kunne få en stilling inden for, når du er færdig. Specialet kan måske tippe vægtskålen i din retning, og gøre dig til en potentiel kandidat, når stillingen skal besættes.
  • Søg job, imens du skriver speciale. Hvis du ønsker at arbejde i de store virksomheder, eller ikke ønsker at slås om de få stillinger, der bliver udbudt i de små og mellemstore virksomheder. Rigtig mange virksomheder søger nyuddannede netop i forårsmånederne – det er et kæmpe jobmarked at gå glip af, hvis man venter med jobsøgningen til efter specialeskrivningen. Derudover viser det virksomhederne, at du formår at jonglere flere bolde på én gang, hvilket kun er et plus.

Om Søren Rosengren Jensen

Alder: 28

Uddannelse: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling (ILOO)

Dimittendår: 2019

Stilling og virksomhed: Konsulent hos Capgemini

De nyeste historier

Se listen

VIL DU DELE DINE ERFARINGER?

Vil du fortælle om din vej? Eller kender du én med en inspirerende historie?

Skriv til os på karriere@aau.dk, så andre kan blive inspirerede.