AAU logo

AAU Karriere

AAU-talenter sætter skub i mikrovirksomheder

AAU-talenter sætter skub i mikrovirksomheder

Bunker43 deltog i Scandinavian Talent, hvilken virksomheden fik et stort udbytte af. ”Det var et helt fantastisk forløb. Virkelig professionelt opført og koordineret undervejs. Både før, under og efter,” siger stifter og ejer Kristian Maul.

Kristian Maul, Bunker43Virksomheden Bunker43 deltog som casevirksomhed på programmet Scandinavian Talent for kandidatstuderende og nyuddannede fra AAU, der har særlig interesse og talent for at arbejde i mikrovirksomheder. Med sine 6 medarbejdere er Bunker43 virksomhed en oplagt kommende arbejdsplads for de 31 udvalgte talenter.

 

Casen og idegenereringsprocessen

På talentprogrammets 1. kursusgang udfordrede Bunker43 talenterne med en case omhandlende videreudvikling af deres produkt Mocare, som anvendes i plejehjemssektoren. Denne videreudvikling ville de gerne have talenternes input til.

Konsulent Jesper Thinnesen, der ejer virksomheden Creative Setup gennemførte en idegenereringsworkshop med AAU-metoden ”Den Kreative Platform”, som han selv har været med til at udvikle. Her blev deltagerne sat i forskellige situationer, der skulle støtte dem i at frembringe ideer til Bunke43. Senere på aftenen udvalgte Bunker43 ideer der skulle arbejdes videre med og fik ideerne præsenteret af deltagerne.

”Det var meget tydeligt at mærke, at der var gjort gode forberedelser til arrangementet, som fungerede rigtig godt med Karrierecentrets indlæg og koordineret af Creative Setup. Det var også tydeligt, at talenterne var meget engagerede og dygtige. De fik virkelig lavet nogle gode koncepter, som vi kan bruge til konkrete tiltag her i Bunker43,” siger Kristian Maul.

 

Om Bunker43

Bunker43 rådgiver om og skaber teknologi, der benyttes i en lang række sektorer.

Blandt andet arbejder de med teknologi til interne systemer i organisationer og teknologi, der kan understøtte kommunikation i eksempelvis sundhedssektoren.

Bunker43 startede i 2010 og har i dag 6 medarbejdere med Kristian Maul i spidsen.

Læs mere om Bunker43 på www.bunker43.dk

Talenternes input bliver til faktiske produkter

Bunker 43 fik mange input fra talenterne, som virksomheden kunne tage med hjem og arbejde videre med.

”Vi har taget de mange forskellige input i form af sedler og papirer og kvantificeret dem. Simpelthen kogt det hele sammen til de ca. 10 forskellige overordnede tendenser, som vi fornemmede, deltagerne lagde vægt på. Under disse overordnede kategorier, har vi lavet underpunkter, som beskriver tingene mere i detaljer. Dette har gjort, at vi nu er ved at udvælge 2-3 idéer, som vi vil konkretisere i nogle produkter, som vil blive udviklet de næste par måneder og blive til selvstændige produkter eller til underprodukter på de installationer, som vi allerede har i forvejen.”

 

En klar anbefaling

”Vi vil helt klart anbefale andre mikrovirksomheder at deltage!” siger Kristian Maul. ”Jeg tror, at mange virksomheder vil kunne have stor gavn af at være med i Scandinavian Talent-programmet.”

”I hverdagen kommer en virksomhed ofte ud for problematikker, som man ikke helt føler, at man vil kunne løse mest optimalt selv med de ressourcer, som man har i virksomheden. Her er det fantastisk at kunne benytte sig af et setup som Scandinavian Talent. Kombinationen af de forskellige uddannelser og de studerendes og nyuddannedes engagement i aftenen gjorde, at man vil komme meget positiv derfra med en masse nye gode ideer til et projekt, som man måske var gået i stå med.”

”Scandinavian Talent Program kan være med til at booste en innovationsproces i en virksomhed og virke som et springbræt for enhver R&D-afdeling. Jeg kan klart anbefale alle virksomheder at tage kontakt til arrangørerne af dette arrangement og høre nærmere om muligheden for at deltage.”

 

Mere information

Er du virksomhed og vil gerne deltage i talentprogrammet? Læs mere her

Er du studerende og vil gerne optages i talentprogrammet? Læs mere her

 

 

Talentprogrammet er en del af det skandinaviske projekt Innomatch og gennemføres derfor også på en række andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og norden.

Nyheder