Mit første job: Livet som miljøplanlægger

Mit første job: Livet som miljøplanlægger

På dagen for sin specialeeksamen blev Malene Søttrup Westergaard tilbudt et job hos Rambøll, hvor hun i løbet af studietiden havde været praktikant. Hun fortæller her om den første tid som miljøplanlægger og om, hvordan netværk blev hendes vej til jobbet.

NETWORKING ER AFGØRENDE

”Det var en rigtig fed dag med en veloverstået eksamen samtidig med at vide, at jeg faktisk var eftertragtet på jobmarkedet,” fortæller Malene om dagen for sin specialeeksamen. Inden hun landede jobbet, havde hun været til samtale. Det var hendes første ”rigtige” jobsamtale, hvor der blev talt om både personlige og faglige kompetencer.

På 9. semester var Malene i praktik hos Rambøll. Da hun var tilbage på universitetet for at skrive speciale, gjorde hun meget ud af at bevare kontakten Rambøll: ”Jeg kom forbi kontoret og hilste på, så de ikke ville glemme mig. Jeg deltog i fredagsbaren eller kom forbi med kage. Jeg kunne på den måde vedligeholde mit netværk med Rambøll. Netværk ser jeg som en vigtig forudsætning for at få et job.”

 

EN HELT NY, MEN KENDT VERDEN

Malene brugte mange timer på studiet, da hun gik på universitetet. Alligevel var det hårdt at omstille sig på en arbejdsdag på fuldtid. Hun kendte stedet og sine kollegaer på forhånd, men det var dog en helt ny verden, der ventede hende som ansat sammenlignet med tiden som praktikant. Der blev stillet nogle andre krav til hende og de ting, hun lavede. Hun fortæller i den forbindelse: ”Rambøll ved godt, at du er nyuddannet. Du får den opbakning, du skal bruge – både fra din chef og dine kollegaer”.

Nyansatte hos Rambøll gennemgår en onboarding process. I løbet af denne proces blev Malene introduceret til virksomheden, den afdeling, hun var havnet i, projekter og kollegaer. ”Jeg besøgte bl.a. Rambølls hovedkvarter i Ørestaden. Her fik jeg virkelig en forståelse for, hvor stor og professionel en virksomhed, jeg var kommet til”, fortæller Malene.

 

VERDENS STØRSTE SOLVARMEANLÆG

Hos Rambøll har Malene været med til at lave verdens største solvarmeanlæg. I virkelighedens verden ender projekterne ikke bare i skuffen som på universitetet. Her bliver projekterne ført ud i livet, og pludselig kan Malene tage ud at se verdens største solvarmeanlæg og vide, at hendes arbejde gør gavn for nogle andre.

 

AAU-KOMPETENCER I SPIL

Som for mange andre var det en svær øvelse for Malene at sætte ord på de kompetencer, hun havde tilegnet sig i løbet af sin uddannelse og overføre disse kompetencer til konkrete arbejdsopgaver. Hun kredsede om både fagspecifikke og generelle akademiske kompetencer samt de kompetencer, AAU’s model med problembaseret læring (PBL) har givet hende. Hos Rambøll fandt hun hurtigt ud af, at hun kunne trække på de kompetencer, gruppearbejdet havde givet hende.

”Gennem gruppearbejdet på AAU har jeg lært, at der er mange forskellige typer af mennesker, som kræver forskellige måder at samarbejde på. Det gav store frustrationer, mens jeg var midt i gruppearbejdet. Men disse frustrationer har betydet, at jeg har tilegnet mig en række værktøjer, der ikke kun gør, at jeg er god til at samarbejde med mine kollegaer, men også med myndigheder og kunder,” fremhæver Malene.

 

ERFARING I KOMBINATION MED NYE PERSPEKTIVER

For Malene var hendes nysgerrighed og evne til at stille spørgsmål en stor hjælp i den første tid: ”Det var en god måde for mig at komme i gang med arbejdet, da jeg, ved at være nysgerrig og stille spørgsmål, fandt ud af, hvad det egentligt var, jeg skulle lave. Samtidig var det en stor hjælp for mine kollegaer, fordi de fik nye øjne på de ting, de arbejder med, og den måde, de plejer at gøre tingene på”.

 

MINDRE DETALJEORIENTERET

Malene er typen, der gør tingene ordentligt og gennemført. Til jobsamtalen blev hun derfor spurgt, om hun kunne have mange bolde i luften på én gang og ikke nødvendigvis udføre alle opgaver så perfektionistisk, som hun havde været vant til på universitetet. Det var en af de første store forskelle, hun oplevede mellem studielivet og arbejdslivet. Hun har ikke den samme tid til at fordybe sig i et enkelt projekt, fordi hun kører mange sideløbende projekter.

I dag er hun dog glad for at arbejde på mange forskellige projekter: ”Selvom jeg sidder foran computeren hele dagen, føles dagene slet ikke ens, fordi det er mange forskellige ting, jeg skal undersøge.” Derudover kan der opstå et pludseligt behov for, at hun tager sig af en opgave med det samme. Ugerne går derfor hurtigt og føles ikke helt så lange som da hun var studerende.

 

NETVÆRK, STIL SPØRGSMÅL OG KONTROLLÉR DIN PERFEKTIONISME

På baggrund af de erfaringer, Malene har gjort sig som nyuddannet, giver hun dig følgende råd:

  • Skab og vedligehold dine netværk – det er den bedste måde at få et job på.
  • Vær nysgerrig og stil spørgsmål – så lærer du hurtigt arbejdspladsen og dine opgaver at kende.
  • Kontrollér din perfektionisme – selvfølgelig vil du udføre dine opgaver til perfektion, men forbered dig på, at der ikke altid er tid til det på arbejdsmarkedet.

 

OM MALENE SØTTRUP WESTERGAARD

Alder 27 år

Uddannelse: Environmental Management And Sustainability Science

Dimittendår: 2014

Job: Miljøplanlægger hos Rambøll

 

 

 

 

 

 

 

Denne historie er fra Dimittendguiden 2017

Nyheder