Praktik i Sverige inden for bæredygtig transport

Praktik i Sverige inden for bæredygtig transport

Hanne, der er kandidatstuderende i Sustainable Cities, tilbragte sit 9. semester i praktik hos Trivector i Lund, Sverige. Trivector er den eneste konsulentvirksomhed i Sverige, som har en stor afdeling dedikeret til bæredygtig transport og er helt fremme på de nye trends og viden inden for området. Gennem sin praktik fik Hanne en masse viden, som hun kunne bringe med sig hjem til Danmark.

Hvordan fik du etableret kontakten med Trivector i Sverige?

Jeg fik foreslået virksomheden af min arbejdsplads, hvor jeg var studentermedhjælper og faldt selv over den adskillige gange i søgninger på bæredygtig transport i Sverige. Jeg sendte en uopfordret praktikansøgning via mail til deres studenter-kontaktperson. På Trivectors hjemmeside er der en fane til studerende og praktikanter, som gerne vil arbejde sammen med virksomheden. I min mail præsenterede jeg, hvem jeg var, og hvorfor jeg gerne ville arbejde hos dem. Samtidig vedhæftede jeg mit CV. Jeg fik allerede svar tilbage næste dag, hvor de spurgte, hvad jeg kunne være interesseret i at lave sammen med dem. Der gik dog 2 måneder fra min første kontakt til jeg fik endeligt godkendt min praktikplads, og min stilling var blevet clearet internt i organisationen.

 

Hvorfor valgte du netop den virksomhed?

Trivector var en af de første virksomheder, jeg søgte hos, og er den eneste konsulentvirksomhed i Sverige, som har en så stor afdeling dedikeret til bæredygtig transport. Jeg søgte også i en del svenske kommuner og havde en del kontakt med forskellige afdelinger i Stockholm Kommune. Jeg valgte Trivector, fordi de fra starten var en af mine førsteprioriteter, da størrelsen på virksomheden og variationen af konsulentopgaver kunne sikre, at jeg fik indblik i mange forskellige transportopgaver. Samtidig er det en virksomhed, som er helt fremme på de nye trends og viden inden for bæredygtig transport. Trivector havde vist interesse i at få mig som praktikant fra starten af, og de var den virksomhed, som først tilbød mig en plads. Derfor blev det dem.

 

Hvorfor valgte du praktik i Sverige?

Jeg søgte hos mange forskellige virksomheder i både Norge og i Sverige, da jeg gerne ville arbejde med bæredygtig transport i en ny kontekst, end den vi har i København. Jeg ville dog gerne gøre det i lande som ligner Danmark, så den viden, jeg fik i andre nordiske lande, kunne sammenlignes og bruges, når jeg kom tilbage. Samtidig ville jeg gerne blive bedre til norsk eller svensk, flytte ud og prøve noget nyt.

 

Hvad arbejdede du med under din praktik?

Min hovedopgave i min praktik var et selvstændigt studie af, hvordan man planlægger og nytænker parkering i boligbyggeri i Danmark og Sverige, og hvilke effekter det har på bilejerskab og -brug blandt beboerne. Derudover hjalp jeg til med forskellige bestillinger fra kommuner såsom:

  • En spørgeskemaundersøgelse og evaluering af et pilotprojekt med selvkørende busser i Helsingborg.
  • Analyse af cykelpotentialer i Växjö Kommune baseret på en tidligere rejsevaneundersøgelse i kommunen.
  • Optælling og kortlægning af parkeringspladser i et virksomhedsområde i Lund Kommune for at afgøre, om området kunne fortættes.
  • Oversætning til dansk af en app, der kortlægger brugerens daglige transportmidler og gøremål.

Derudover hjalp jeg med både mindre og mere praktiske opgaver såsom at finde relevante kontaktpersoner, sortere i høringssvar fra borgere, forberede materialer til en konference og workshops.

 

Hvilke resultater skabte du for virksomheden?

Mit hovedbidrag var resultaterne af mit selvstændige studie. Det resulterede i et oplæg til et kommunalt netværksmøde i Stockholm om forskellene på parkeringsplanlægning i Danmark og Sverige og hvilke virkemidler, der er mest effektive til at sænke bilbrug og ejerskab. Det blev også til en artikel om en dansk case i Ørestaden, som bliver udgivet på virksomhedens nyhedsfeed i slutningen af december.

 

Hvad var særligt for dig ved at arbejde i Sverige?

Det, der var særligt og anderledes ved at være i praktik i Sverige, var muligheden for at lære sproget bedre at kende og tage ud og se den svenske natur og besøge Skånes byer i weekenderne. Derudover gav det mig mulighed for at arbejde i en anden kontekst og forstå, hvordan man løser udfordringer der. I Sverige er de langt fremme med at kombinere parkeringsplanlægning og mobility management, så det var spændende at se hvilke løsninger, de arbejder med og se, om man kan overføre til den danske kontekst.

 

Hvad var særligt positivt ved at være i praktik i Sverige?

Jeg synes, der var en rigtig god arbejdskultur i virksomheden, hvor der er to pauser, hhv. formiddag og eftermiddag indlagt til ”fika”, hvor alle medarbejderne mødes og drikker en kop kaffe og får knækbrød, og en lang frokostpause. Her bliver der ikke snakket om arbejde, og det giver bedre mulighed for at hygge med sine kollegaer. Det er mit indtryk, at det er sådan i de fleste svenske virksomheder, og det giver en mindre stresset stemning, end hvad man oplever på danske arbejdspladser, synes jeg.

 

Hvad var særligt overraskende ved at være i praktik i Sverige?

Måden hvorpå man benytter sig af praktikanter. I virksomheden var der ikke ansat studentermedhjælpere, og det betyder også, at man som praktikant nogen gange laver mere praktiske opgaver, end man måske ville på en arbejdsplads i Danmark. På min arbejdsplads var der tre praktikanter i afdelingen, der beskæftigede sig med bæredygtig transport. Der var stadig plads til spændende arbejdsopgaver, men jeg tror, at der er en helt anden kultur for at have praktikanter i Sverige, på godt og ondt. Der var hele tiden praktikanter i den virksomhed, jeg var i, og det kan være godt, da virksomheden er vant til at tage imod praktikanter, men det kan måske også gøre det svært for dem at følge med ift. de ressourcer, der skal bruges for at sætte praktikanterne ind i ting og involvere dem. Man bliver derfor nødt til at være meget opsøgende selv.

 

Har du erfaring med at arbejde i en virksomhed i Danmark? I så fald, hvad oplevede du som den største forskel mellem arbejdet i Danmark og i Sverige?

Jeg har været studentermedhjælper i flere forskellige danske virksomheder også inden for det samme felt som min praktikplads. Sproget er helt klart en forskel, der kan mærkes, og især i starten kan det være svært at hænge med på alle samtalerne og frem for alt at gøre sig selv forståelig. Derudover synes jeg, at arbejdsstemningen er mindre stresset, og der er mere plads til at tage pauser og snakke med sine kollegaer. Til sidst er der en klar forskel til fredagsbaren på, hvor meget der ryger indenbords – svenskere drikker lidt mere med mådehold, så det kan være godt at huske på første gang, man skal til ”after work” på en svensk arbejdsplads.

 

Hvad har det givet dig at være i praktik i Sverige, som du kan bruge fremadrettet i din karriere?

For det første giver det selvtillid, at man ved, man kan arbejde professionelt i et helt andet land på trods af sprogbarrierer og en anden kultur. For det andet har jeg fået mere erfaring og lært mere om emner, som jeg ikke havde skænket en tanke før mit praktikophold. For det tredje har det givet mig blod på tanden til at blive bedre til svensk, som kan blive en fordel at kunne i min fremtidige karriere. Til sidst håber jeg, at det netværk, jeg har skabt i Sverige, kan hjælpe mig fremover med udveksling af erfaring og viden på en fremtidig arbejdsplads i Danmark.  

 

Har du et godt råd til andre, som overvejer/skal i praktik i Sverige?

Jeg har et par stykker:

  1. Hvis du ikke kender meget til det svenske sprog, vil jeg helt sikkert anbefale, at man forbereder sig lidt, før man tager afsted; brug appen duolingo og se svensk tv på STV’s app. Derudover tog jeg et introduktionskursus, som hjalp mig uden om de værste sprogfælder og at forstå de mest normale udtryk – det kan helt klart anbefales, især hvis praktikken er i Skåne!
  2. Søg i rigtig god tid, da arbejdspladser i Sverige ofte skal igennem en lang og demokratisk proces, før de kan give dig svar på, om du kan komme i praktik hos dem. Jeg begyndte at søge ½ år før og fik først svar på nogen af mine ansøgninger en måned før, praktikken skulle starte.  
  3. Sidst og vigtigst: Sørg for at venner og bekendte medbringer øl og rugbrød, når de kommer på besøg. 

 

Vil du anbefale andre at gå i praktik i Sverige? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Jeg vil helt klart anbefale det, og jeg overvejer da også selv at søge job på den anden side af Sundet, men vær tydelig omkring hvad du kan, og hvilke opgaver du gerne vil lave for dem, samt hvad du håber at få ud af dit ophold, ellers kan du nemt komme til at udfylde en studentermedhjælpers rolle i stedet.

 

OM HANNE COLLIN ERIKSEN

Nationalitet: Dansk

Uddannelse på AAU: Sustainable Cities, AAU i København.

Praktik: Hos Trivector i Lund, Sverige, i efteråret 2017.

 

Artiklen er skrevet i forbindelse med det skandinaviske projekt Innomatch.

 

 

Nyheder