AAU logo

AAU Karriere

A-kasser

Allerede mens du er studerende, kan du melde dig ind i en A-kasse. Medlemskab af en A-kasse sikrer dig en indtægt, hvis du står uden job.
 

Meld dig ind i en A-kasse allerede, mens du studerer

Du opnår en række fordele, hvis du melder dig ind i en A-kasse senest 1 år før din dimission:

  • Det er gratis
  • Du er dagpengeberettiget umiddelbart efter din dimission, dvs. at du slipper for karantæne
  • Du skal være under 30 år for at kunne opnå studiemedlemsskab af en A-kasse. Læs mere om reglerne hos den A-kasse, der er relevant for dig.
     

Hvad skal du gøre?

Du skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcentret for at få dagpenge. Du skal registrere dig den første dag, du er ledig, dvs. senest dagen efter du er dimitteret.

Du kan registrere dig hos jobcentret enten via selvbetjening på Jobnet eller ved at møde personligt op på jobcentret.

Du skal huske at tage et print af din kvittering for registreringen, da det er din dokumentation for, at du er registreret. Henvend dig straks hos jobcentret, hvis du ikke får mulighed for at printe en kvittering.
 

Husk 14-dages reglen

14-dages reglen betyder, at du senest 14 dage efter du afslutter din uddannelse skal være meldt ind i en A-kasse.

Det vil sige, at du kan få dagpenge, hvis du:

  1. har meldt dig ledig hos jobcentret dagen efter, du er dimitteret
  2. melder dig ind i en A-kasse inden for 14 dage efter, du er dimitteret
  3. står til rådighed for arbejdsmarkedet og kan påbegynde et fuldtidsjob

Du kan melde dig ind i en A-kasse, når du færdiggør en bachelor-, en kandidat- eller en Ph.d.uddannelse.

Som nyuddannet får du udbetalt en ydelse, der er lidt mindre end den højeste dagpengesats.
 

Karantæne

Når du melder dig ind i en A-kasse efter din dimission, kommer du i karantæne i en måned. I denne måned får du ikke udbetalt dagpenge. Når karantænen er slut, kan du søge dagpenge, men vær opmærksom på, at dagpengene betales bagud, så der kan i praksis gå 2-3 måneder fra dimissionen, til du får penge udbetalt.