AAU logo

AAU Karriere

Praktik med læring og ansvar hos mikrovirksomheden Green Network

Praktik med læring og ansvar hos mikrovirksomheden Green Network

Kasper, som er kandidatstuderende i Anvendt Filosofi på AAU, tog i efteråret 2016 i praktik hos Green Network, der beskæftiger sig med hans interesse inden for CSR (Corporate Social Responsibility) og bæredygtighed. Praktikopholdet var en fantastisk mulighed for at arbejde med projekter i en spændende virksomhed og førte desuden til et relevant studiejob.

Hvordan fik du etableret kontakten med mikrovirksomheden ”Green Network”?

Jeg fandt selv virksomheden på Internettet og tog kontakt dertil via mail og telefon.

 

Hvorfor valgte du netop den virksomhed?

Af de virksomheder, som jeg havde fundet, der beskæftigede sig med CSR (Corporate Social Responsibility) og bæredygtighed, virkede Green Network som den mest professionelle, og den der passede bedst i forhold til mine præferencer. Derudover lå den også geografisk bedre end mange andre, eftersom den lå i Jylland, og jeg bor i Aarhus.

 

Hvad arbejdede du med under din praktik?

Jeg arbejdede primært med evaluering af et projekt under miljøstyrelsen ”Grønne Forandringsagenter”, samt et EU støttet projekt ”EU Talent” om praktikpladser for unge. Derudover hjalp jeg til ved arrangementer og kursusundervisning samt med diverse ad-hoc opgaver,

 

Hvilke resultater skabte du for virksomheden?

Vi producerede en evalueringsrapport til miljøstyrelsen, som også indeholdt en del både kvantitativt og kvalitativt materiale omkring dem, der havde deltaget i kurset. Derudover hjalp jeg til med vidensopsamling, beslutninger, mødeafholdelse, projektledelse, udarbejdelse af tekst til hjemmesider, nyheder og sociale medier.

 

Hvad var særligt for dig ved at arbejde i en mikrovirksomhed?

Der var en kort beslutningskæde. Det var derfor meget let for mig at snakke med direktøren og få ting sat i verden. Jeg fik også god mulighed for at tage ansvar og for at påvirke, der hvor jeg synes det gav mening. Der er også et ret godt sammenhold i en lille virksomhed, som gjorde, at jeg følte mig velkommen.

 

Hvad var særligt positivt ved at være i praktik i en mikrovirksomhed?

I forhold til praktik er det altid godt, at man kan få prøvet sig selv af i en masse roller og dermed udforske, hvad man evt. kunne tænke sig at arbejde med. For mig var det også vejen til et job, som studentermedhjælper, hvor jeg arbejder videre med det ene projekt, samt diverse andre ad hoc opgaver for virksomheden.

 

Hvad var særligt overraskende ved at være i praktik i en mikrovirksomhed?

Jeg ved ikke, om der var så mange ting, der var overraskende. Måske at der blev lyttet så meget, og at jeg fik så meget ansvar.

 

Har du erfaring med at arbejde i en mellemstor/stor virksomhed? I så fald, hvad oplevede du som den største forskel?

Der er jo forskel på, hvorvidt virksomheden har de rette kompetencer. For mit vedkommende har praktikken i Green Network givet nogle virkelig gode muligheder for at arbejde med et fedt område og få masser af ansvar og god læring. Men der har også nogen gange manglet lidt vejledning og fastere rammer omkring min læring. Større steder har måske mere fokus på at sørge for, at man også får sparring ind imellem fra en, der er kompetent til det.

 

Hvad har det givet dig at være i praktik i en mikrovirksomhed, som du kan bruge fremadrettet i din karriere?

Først og fremmest førte det som nævnt til en studentermedhjælperstilling, så det er jo super fedt. Men derudover er der meget omkring projektledelse og det at tage ansvar for at få løst en opgave, uanset hvad det egentlig er. Det er utrolig lærerigt. Derudover har det også givet lidt fagligt at få indsigt i, hvorledes man arbejder med CSR i praksis i mindre virksomheder.

 

Hvordan har din deltagelse i Scandinavian Talent-forløbet på AAU givet dig værktøjer, som du har kunnet bruge i din praktik?

Det var for mig mest projektledelsesværktøjerne, der virkelig gav noget udbytte. Jeg kunne relatere dem meget let til min praktik, og jeg synes helt klart, at de var de mest brugbare og bedst formidlede værktøjer.

 

Har du et godt råd til andre, som overvejer/skal i praktik i en mikrovirksomhed?

Det er måske en god idé inden start, at man sætter sig ned og definerer rammerne for praktikken lidt nærmere, også i forhold til hvad man selv gerne vil have ud af det. Dernæst kan man få aftalt nogle faste møder med sin kontaktperson (som gerne må være en anden, end den man er direkte involveret med, ellers kan det blive lidt indspist). På den måde kan man følge op på sin læring og udvikling, og om hvorvidt man også laver de ting, der både skal laves, og som man gerne vil.

 

Vil du anbefale andre at gå i praktik i en mikrovirksomhed? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Ja, selvfølgelig. Man får nogle virkelig gode muligheder for at få indflydelse og gøre en forskel, som kan føre til mere end bare praktik, hvis man klarer det godt. Der er kort vej til toppen. Man lærer noget uanset, hvor man er, men der er bare gode og lidt oversete muligheder i mindre virksomheder.       

 

OM KASPER SCHMIDT

Uddannelse: Anvendt Filosofi

Praktikperiode: 15. august 2016 - 15. december 2016

 

 

Artiklen er skrevet i forbindelse med det skandinaviske projekt Innomatch.

Nyheder