AAU Karriere

projektorienteret forløb (praktik)

Det har stor værdi på dit cv, at du har samarbejdet med en virksomhed, fx ved at have været et semester i en virksomhed. Praktik er en integreret del af mange uddannelser på AAU, og det kan give dig den første forsmag på jobsøgning og arbejdslivet med et fuldtidsjob.

"Projektorienteret forløb" er det formelle navn for praktik, hvor du tilbringer et helt semester hos en arbejdsplads - typisk på 9. semester. Her på siden kalder vi det praktik.

Om praktik på 9. semester

 • +

  Hvad får jeg ud af at tage i praktik?

  Når du er i et projektorienteret forløb, tilbringer du et helt semester på en arbejdsplads, typisk 9. semester. Det bliver ofte kaldt praktik.

  I et projektorienteret forløb er du nemlig fysisk til stede i virksomheden. Du arbejder sammen med virksomhedens ansatte og har dine egne opgaver, som tager udgangspunkt i din uddannelse og din praktikopgave.

  3-5 måneder varer forløbet typisk. Omkring 20 - 25 % af projektorienterede forløb fører til et specialesamarbejde og måske endda senere et job.

  Du kan se, hvilke specifikke krav der er til det projektorienteret forløb på dit studie, i din studieordning.

   

  Du kan bl.a. få:

  • Styrket din faglige selvtillid og selvforståelse
  • Erfaring, du senere kan slå på i din jobsøgning
  • Netværk, der kan blive nyttigt senere
  • Indblik i et bestemt sprog, en arbejdskultur og forretningsforståelse

   

  Du kan blive klogere på:

  • Hvad du godt kunne tænke dig at arbejde med
  • Eller hvad du måske ikke kunne tænke dig at arbejde med

  Uanset hvad, lærer du en masse af at afprøve dig selv og din viden i praksis.

 • +

  Hvor finder jeg en praktikplads?

  • Søg efter praktikforslag i AAU Jobbank
  • Du kan lade dig inspirere af opslag i AAU Jobbank til at lave en uopfordret ansøgning og kontakte den virksomhed, du ønsker at komme ind hos
  • Deltag i karrieremesser og forskellige arrangementer, hvor du kan møde virksomheder, der er interesserede i at samarbejde med studerende
  • I AAU's dimittendundersøgelser kan du se, hvor tidligere studerende på dit studie har været i praktik
  • AAU har også mange startups, hvor det er muligt at komme i praktik
  • Du kan også spørge din praktikkoordinator, studiesekretær eller undervisere, om de har kontakt til relevante virksomheder

   

  Kan jeg komme i praktik i min egen startup?

  Du har mulighed for at udvikle på din idé til en startup gennem et ECTS-givende projektorienteret forløb, der hedder Startup i praksis hos AAU Studenterentreprenørskab.

   

 • +

  Hvordan søger jeg en praktikplads?

  Selve ansøgningsprocessen om projektorienteret forløb kan se ud på mange måder, men der er ofte mange ligheder med en jobsøgningsproces.

  I hvert fald kræver det ofte:

  Uanset hvad skal du gøre det så nemt som muligt for dem, du er i dialog med, at sige: ”Ja, tak!” til dit tilbud. Det vil sige, at du skal gøre det tydeligt for dem, hvad du kan gøre for dem – uanset om det så er gennem en uopfordret søgning, hvor du selv skal definere en stor del af din opgave og vise dem, at de mangler dig, selvom de ikke vidste det, eller om det er ved at besvare et opslag, hvor de (tror), de ved, hvad dem mangler.

  Vær konkret og tydelig, og sørg for, at det, du siger, også er noget, de forstår.

  Det kræver research at tale lige ind i hjertet – eller hjernen – på en organisation. Så brug lidt tid på at terpe ”virksomhedssprog og –logik”. Det lønner sig.

  Det giver også god øvelse til, når du bliver færdiguddannet og skal til at søge ”rigtigt” job!

   

  Vi er her for at hjælpe dig med at søge praktik!

  Du kan fx:

 • +

  Må jeg få løn fra mit praktiksted?

  Som studerende må du ikke modtage løn under projektorienterede forløb (9. semesterspraktik), da forløbet er en del af uddannelsen og ikke kan eller bør betragtes som et regulært ansættelsesforhold.

  Du må dog godt modtage et tilskud til relevante afholdte udgifter eller en fast månedlig ydelse til dokumenterede og nødvendige udgifter under opholdet – fx transport eller husleje (hvis du fx har dobbelt husleje). Det er vigtigt, at udgifterne er relevante for at du kan gennemføre din praktik og de opgaver, du her arbejder med, og at du kan dokumentere det. Bemærk at det er din opgave at kunne dokumentere relevansen af de tilskud, som du evt. modtager. Husk også at undersøge om værdien af et tilskud kan være skattepligtig.

  Bemærk, at du som studerende ikke kan benytte dig af skattemæssige kørselsfradrag under praktik.

  Du må også modtage en erkendtlighed på op til 3.000 kr. før skat pr. måned fra praktikpladsen. Denne erkendtlighed må ikke have karakter af at være en fastsat, forud aftalt lønindkomst. Den kan altså ikke skrives ind i en praktikaftale, og du vil altid modtage den bagudrettet.

  Læs mere om reglerne for kompensation og erkendtligheder

 • +

  Hvad med forsikring under min praktik?

  Hvis du ikke er omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring eller andre relevante forsikringer, har virksomheden pligt til at orientere dig om det, og så er det dit eget ansvar at forsikre dig.

 • +

  Skal vi underskrive en praktikaftale?

  Din praktikvejleder skal godkende dit projektorienterede forløb for at sikre studierelevansen.

  Alt efter hvilket studie, du går på, kan det være, at du, din vejleder på AAU og en repræsentant fra praktikstedet skal underskrive en formel aftale. Det er forskelligt fra studie til studie, om det er et krav. Spørg din vejleder om det. Hvis det er et krav fra studienævnet, har dit studienævn en særlig aftale, som du skal bruge.

Praktik i udlandet

 • +

  Hvordan kommer jeg i gang med at søge praktik i udlandet?

  Hvor kan jeg søge praktik i udlandet?

   

  Hvordan søger man i det land, jeg vil til?

  Du skal altid tilpasse din ansøgning og cv efter landets forskrifter. Det er meget forskelligt fra land til land, hvad der er best practice.

  Vi anbefaler, at du finder et stort universitet med et karrierecenter i det aktuelle land, og læser deres anbefalinger til jobsøgning. I nogle kulturer er det fx meget vigtigt at kunne vise resultater som fx kursusbeviser og anbefalinger.

   

  Hvor kan jeg få hjælp til at søge praktik i udlandet?

  Hvis du søger projektorienteret forløb i udlandet, er det vigtigt, at du kontakter Internationalt Kontor på AAU, da der er forskellige kontrakter, fundingmuligheder m.m.

  Internationalt kontor kan også hjælpe dig med ansøgning, cv og viden om praktiske ting.

  internationaltkontor@aau.dk

 • +

  Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal i praktik i udlandet?

  Hvad med de praktiske ting?

  Du skal selv sørge for visum, arbejds- og opholdstilladelse, forsikringer osv. Undersøg, om dit praktiksted kan hjælpe. 

  Måske skal du selv finde en bolig. Hvis praktikstedet plejer at modtage praktikanter, kan det være, at du kan overtage en bolig fra den tidligere praktikant – forhør dig hos praktikstedet.

  Læs om praktiske forhold, når du skal i praktik i udlandet

   

  Kan jeg ansøge om et legat, når jeg skal i praktik i udlandet?

  Husk at registrere dig til et projektorienteret forløb i Internationalt Kontors ansøgningssystem. Her ansøger du også automatisk om et legat.

  Læs om registrering og deadlines

   

  Skal jeg underskrive en aftale for min praktik i udlandet?

  Find den kontrakt, du skal bruge, hos Internationalt Kontor

Få mest ud af din praktik

 • +

  Inden: Hvad kan jeg gøre på forhånd?

  Uanset hvor grundigt du planlægger dit forløb og gennemtænker tingene, vil der altid ske alt muligt uforudset, og det er netop de her ting, der er med til at give hård hud på de akademiske fingre.

  Du lærer at navigere i en hverdag. Du bliver med et fortærsket begreb ”omstillingsparat”. Og måske lærer du også at ”holde mange bolde i luften”. Du får indblik i, hvordan en hverdag fungerer i en organisation med mange forskellige mennesker og fagligheder. Ting, der er gavnlige at kende til, når du skal beskrive dig selv i en eventuel fremtidig ansøgning engang.

   

  Noget, du kan gøre på forhånd er:

  • Aftale med dit praktiksted og din vejleder, hvilke opgaver, der skal være centrum for din praksis. Det behøver ikke være helt vildt specifikt, men det er selvfølgelig vigtigt, at det akademiske indhold også er på plads.

  Og husk, at alle laver kaffe. Så det er der ikke noget i vejen med. Det skal bare ikke stå i vejen for det, I ellers aftaler og dit udbytte af forløbet.

 • +

  Undervejs: Hvad kan jeg gøre under min praktik?

  Husk løbende dig selv på, hvad du risikerer at glemme.

  I en travl hverdag, som du formodentlig kommer til at indgå i, kan det være svært at fastholde de gode tanker, du tænker. Derfor er det en rigtig god idé at stoppe op engang imellem og skrive dine tanker ned. Det kan være mere eller mindre konkrete tanker, men det skal bare være noget, der kan huske dig selv på situationer, hvor du brugte dine kompetencer, lærte nogle nye kompetencer, manglede nogle kompetencer eller bare undrede dig over måde, tingene bliver gjort på. Det er alt sammen noget, der er virkelig værdifuldt, når du efter opholdet skal arbejde med det, du har oplevet.

   

  Undervejs kan du fx notere:

  • Dine opgaver
  • De kompetencer, de har brugt
  • De nye kompetencer, du har fået
  • Kompetencer, du har manglet
  • Din undren over arbejdsgange

  Dine noter kan både give en masse til dine akademiske overvejelser, men ligeså meget til dine personlige overvejelser. Begge dele noget, du kan bruge både til at sætte nye læringsmål, skrive opgave om praktikken og senere, når du skal finde og søge dit første job.

 • +

  Efter: Hvad kan jeg gøre, når praktikken er ovre?

  Hold fast i relationerne og udbyg samarbejdet.

  Nogle virksomheder sætter stor pris på et længere samarbejde. Der kan være tale om, at I efter praktikken laver en aftale om specialesamarbejde, der giver mulighed for at arbejde videre med eller måske endda implementere nogle af de ting, du har arbejdet med i dit ophold i virksomheden.

  Uanset hvor meget du eller I planlægger at have noget med hinanden at gøre efter dit ophold, er det rigtig god idé at holde fast i kontakten. LinkedIn er selvfølgelig den helt oplagte mulighed, men sørg også for, at du holder dig opteret på, hvad der sker i virksomheden. Følg med på deres forskellige platforme, så du er klar til at byde dig til, når muligheden er der – hvis du altså tænker, at du gerne igen vil være en del af organisationen.

   

  Du kan fx fastholde netværket ved at:

  • Indgå i specialesamarbejde
  • Connecte på LinkedIn
  • Holde dig opdateret på virksomheden i forhold til, om der opstår muligheder for dig

Inspirationshistorier om projektorienteret forløb (praktik)

Se listen

Du interesserer dig måske også for...

Hvor kan jeg finde relevante job? Hvilke jobsider kan jeg bruge? Hvordan kan jeg ellers finde inspiration til steder at søge job og praktik?

Hvor skal jeg lede efter job?

Hvordan sikrer jeg mig, at mit cv har det rette indhold og den rette struktur, så det fanger modtageren?

cv

Eksempler

Hvor kan jeg finde konkrete eksempler, der håndgribeligt viser, hvordan jeg kan afkode jobopslag og skrive målrettet cv og ansøgning?

Eksempler