AAU logo

AAU Karriere

Projektsamarbejde


Hvert semester samarbejder flere tusinde studerende på Aalborg Universitet med virksomheder om projekter. De studerende får en case, og som projektsamarbejdspartner får du et bud på en løsning på en given problemstilling i din virksomhed.
 

Fordele ved projektsamarbejde med AAU’s studerende

Aalborg Universitets studerende besidder et højt fagligt niveau, og et projektsamarbejde giver dig:

  • mulighed for at tilføre ekstra ressourcer til løsning af mange typer opgaver
  • frisk input til og nye øjne på aktuelle udfordringer eller skuffeprojekter med potentiale
  • adgang til den nyeste specialiserede viden inden for en lang række relevante områder
     

Dine udgifter ved projektsamarbejdet

Når en virksomhed indgår projektsamarbejde med AAU’s studerende, dækker virksomheden som regel de studerendes omkostninger i forbindelse med opgavens løsning, fx transport, telefon, kopiering og porto. Men derudover koster det ikke dig og din virksomhed noget, hvis man fraregner tiden, du bruger på samarbejdet, fx på at sætte de studerende ind i opgaven.

Et typisk projekt strækker sig over fire-fem måneder i enten et forårs- eller efterårssemester. Specialer kan dog strække sig over længere perioder, og nogle studerende og virksomheder er så tilfredse med samarbejdet, at de vælger at fortsætte over flere semestre.
 

Opgaveløsning i grupper

På Aalborg Universitet laver de studerende projektarbejde i grupper. Som projektsamarbejdspartner vil du derfor samarbejde med en gruppe på typisk to til syv studerende.

At der er flere om at løse en opgave, betyder, at de studerende har overskud til at give sig i kast med problemstillinger i din virksomhed af en anseelig størrelse.
 

Skriftlig aftale

Inden du indleder et samarbejde med en projektgruppe, er det en god ide at indgå en skriftlig aftale. Gruppens vejleder på AAU skal godkende projektsamarbejdsaftalen for at sikre studierelevansen.

Hvis projektet er fortroligt, kan det være en god idé at lave en fortrolighedsaftale.

Download standardaftalerne herunder. Hvis du har problemer med at downloade dokumenterne, skal du prøve i en anden browser.

praktikAftale / internship agreement


tilpassede aftaler / specialised agreements

Some AAU Schools have their own specialised agreements. Please examine whether the specific School does. If it does not, please use the general agreements.

Hemmeligholdelses- og rettighedsaftale

Du kan finde hemmeligholdelses- og rettighedsaftaler på Kontraktenhedens hjemmeside.

Nogle skoler på AAU har deres egne aftaleskabeloner. Undersøg, om din skole har, og hvis ikke, kan du bruge standardaftalerne. Se fx School of Engineering and Sciences aftaler her.

Find dit næste projektsamarbejde

Hvis din virksohed har en problemstilling, som I gerne vil have AAU-studerendes input til, kan du gratis lægge et opslag i AAU Jobbank. Du udfylder opslaget i fem trin.

I AAU Jobbank kan du også søge efter AAU-studerende til fuldtids- og studiejob samt praktikforløb.

Kompetence- og Uddannelsesguiden